AGNIESZKA JEŻYK

KANADA - TORONTO

Agnieszka Jeżyk
AGNIESZKA JEŻYK

Agnieszka Jeżyk ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (studia licencjackie), a także kulturologię (studia licencjackie i studia magisterskie). W 2019 obroniła pracę doktorską, pt. Insatiable Appetite. Excessive Matter in Bruno Jasieński’s Poems na University of Illinois at Chicago.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół awangardy europejskiej, codziennego życia Europy Środkowej w czasie zimnej wojny (zwłaszcza interesuje ją temat mody i muzyki), historii Europy Środkowo-Wschodniej, technologii, badań genderowych i biopolityki w międzywojniu, a także poezji polskiej XX-XXI wieku.

  • Review of Polski redaktor i węgierski polonista: Korespondencja Jerzego Giedroycia i Györgya (George’a) Gömöriego, 1958–2000 [A Polish editor and a Hungarian Polonist: The letters of Jerzy Giedroyc and György (George) Gömöri, 1958–2000], by G. Lagzi], “The Polish Review” 2021, Vol. 66, no. 1.
  • The Beast of History: Human to Animal and Animal to Human Transformations in Polish Horror Films, “Language, Literature, and Interdisciplinary Studies” 2020, Vol. 3, No. 4.
  • Review of History of a Disappearance: The Story of a Forgotten Polish Town [Miedzianka: Historia znikania], by Filip Springer & Sean Gasper Bye, “The Polish Review” 2018, Vol. 63, No. 2, 76–79.
  • Book review: Kaleidoscope of Poland: A Cultural Encyclopedia, “Slavic and East European Journal” 2017, Vol. 61, No.1, 148–149.
  • Colonies. A bilingual edition by Tomasz Różycki, Mira RosenthalTwelve Stations. A bilingual edition by Tomasz Różycki, Bill Johnston, “Slavic and East European Journal” 2016, Vol. 60, No. 4.
  • Review of Beautiful Twentysomethings by M. Hłasko & R. Ufberg, “The Slavic and East European Journal” 2016, Vol. 60, No. 2.

Jest członkinią North American Association of Teachers of Polish.

Prowadziła zajęcia z języka i literatury polskiej na University of Illinois w Chicago, University of Pittsburgh w Pittsburgu oraz University of California w Oakland. Obecnie jest zatrudniona jako adiunkt na Wydziale Slawistyki na University of Toronto.

Przewiń na górę