AGNIESZKA OSKIERA

STANY ZJEDNOCZONE - CHICAGO

AGNIESZKA OSKIERA
AGNIESZKA OSKIERA

Agnieszka Oskiera – filolożka, językoznawczyni, nauczycielka akademicka na Uniwersytecie Loyoli w Chicago. Magisterium i doktorat obroniła na Uniwersytecie Łódzkim.

  • Polish Seal of Biliteracy & Certificate Examinations in Polish as a Foreign Language (pol. Pieczęć dwujęzyczności), „Biuletyn Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce”, Chicago 2019.
  • Strategie konwersacyjne w dialogu radiowym, Łask 2006.
  • Stereotyp Araba w świetle badań ankietowych, „Białostockie Archiwum Językowe” 2012, nr 11.
  • Rola redaktora w programach radiowych, „Białostockie Archiwum Językowe” 2010, nr 1.
  • Debata a dyskusja w dialogu radiowym, „Język Polski” 2007, vol. 87, nr 2.
  • Argumentacja jako parametr strategii komunikacyjnych, „Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV)” 2006, vol. 9 (München).
  • Radiowa mikrostruktura strategii konwersacyjnych, w: Wokół polszczyzny dawnej i współczesnej, red. B. Nowowiejski, Białystok 2006.
  • Inicjacja, reakcja, koda w dialogu radiowym, „Językoznawstwo” 2003, vol. 1, no. 3 (red. B. Kudra, E. Ciesielska, Łódź).

Agnieszka Oskiera prowadzi zajęcia języka polskiego na Wydziale Polonistyki i na Wydziale Języków Nowożytnych Uniwersytetu Loyoli w Chicago.

Kursy przez nią prowadzone odbywają się na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym. Do zainteresowań Agnieszki Oskiery należą język i kultura Polski, dwujęzyczność, stereotypy związane z narodowościami, język mediów, perswazja i manipulacja. Jest egzaminatorem testu STAMP 4S, który sprawdza umiejętność posługiwania się językiem obcym w sytuacjach życia codziennego i współczesnego.

Przewiń na górę