AGNIESZKA SZOL

WŁOCHY – TURYN

Agnieszka Szol
AGNIESZKA SZOL

Agnieszka Szol (ur. 06.11.1973r.) tłumaczka, wykładowczyni przedmiotów polonistycznych na Uniwersytecie w Turynie.

W 1997 roku ukończyła studia magisterskie z filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 1996 pracowała jako adiunkt w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ, w 2002 roku obroniła pracę doktorską poświęconą fenomenowi twórczości Magdaleny Samozwaniec.

Od 2003 wykłada przedmioty polonistyczne na Uniwersytecie w Turynie. Współpracowała również z Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie.

Jej zainteresowania naukowe to literatura dwudziestolecia międzywojennego, literatura i tradycje staropolskie, życiorysy i historia władców Polski oraz Francji, a także tłumaczenie tekstów.

Wybór publikacji:

Jako pracownik SJiKP UŚ organizowała kursy adaptacyjne dla studentów przyjeżdżających w ramach programu Socrates/Erasmus, była współorganizatorką międzynarodowej konferencji naukowej nt. nauczania polskiego jako obcego pt. „Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu polskiego jako obcego” (konferencja odbyła się na Uniwersytecie Śląskim w Filii w Cieszynie, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w 2000 r., pokłosiem konferencji jest publikacja o tym samym tytule); uczestniczyła w  konferencjach międzynarodowych w wielu krajach. Była także członkinią pierwszych grup tworzonych przez Komisję Certyfikatową ds. Języka Polskiego (2000–2003).

Jako referent ds. Dyplomacji Publicznej w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie zajmowała się szeroko rozumianym promowaniem kultury Polski, w tym organizacją imprez i inicjatyw historyczno-kulturalnych.

 Jest aktywną członkinią Ogniska Polskiego w Turynie, dzięki czemu współorganizuje konferencje i wystawy (np. nt. Powstania Warszawskiego – współpraca z Muzeum Oporu w Turynie, 2005), festiwale („I luoghi delle parole” [Miejsca słów] – współpraca z Urzędem Miasta w Chivasso, 2008) czy cykle spotkań filmowych („La gioia di guardare” [Radość oglądania] – współpraca z Biblioteką Miejską w Turynie, 2005–2009).

Od połowy lat 90. XX wieku zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego i animacją polskiej kultury wśród obcokrajowców, prowadzi również zajęcia z metodyki nauczania JPJO na studiach podyplomowych kwalifikujących przyszłych nauczycieli języka polskiego jako obcego.

Od początku drogi zawodowej  jest związana ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, od 2003 roku pracuje jako lektorka i wykładowczyni języka polskiego na Uniwersytecie w Turynie.

  • Vincenzo Bova, Solidarność: podział i władza: proces demokratyzacji w Polsce „Postscriptum” 2007, nr 1 (53).
  • Silvano de Fanti, Zawód: r Powołanie: poeta. „Postscriptum” 2007, nr 1 (53).
  • Marta Herling, Wiedza o Polsce we Włoszech: wykład Umberto Zanottiego Bianco (1907– 1918), „Postscriptum” 2007 nr 1 (53).
  • Krystyna Jaworska, „Żołnierz polski we Włoszech”– polskie czasopismo w Piemoncie 1919, „Postscriptum”, nr 1 (53), 2007.
  • Wywiady dla Uniwersytetu w Kalabrii w ramach badań dotyczących świadomości religijnej Polaków 2007–2008.
  • Dokumenty, zaświadczenia i certyfikaty wszelkiego typu (dla organizacji Senabil, wspierającej rodziny z problemami) 2009.
  • Konferencja na temat prawa europejskiego, Uniwersytet w Turynie 2008.
  •  
Przewiń na górę