ALEKSANDRA PIASECKA-TILL

BRAZYLIA - KURYTYBA

Aleksandra Piasecka-Till urodziła się 12 listopada 1953 r.  Jest absolwentką filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1980). Następnie ukończyła studia magisterskie (1994) i doktoranckie (2002) z anglistyki na Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis, Brazylia). Obroniła doktorat pod tytułem Whos afraid of political correctness?

Zajmuje się lingwistyką stosowaną. Prowadzi badania dyskursu mediów, zagadnień związanych z tożsamością i internacjonalizacją szkolnictwa. Interesują ją również kwestie genderowe. Zajmuje się także teorią i praktyką tłumaczenia.

Zna język portugalski, angielski, hiszpański, włoski, rosyjski.

  • Apresentação do dossiê especial – i encontro internacional de estudos poloneses „Revista X” 2020, nr 15(6). (wraz z: P. Kilanowski, A. Ferreira, M. Woitovicz Cardoso)
  • Uczymy języka polskiego w Kurytybie: uniwersytecki projekt „Licenciar”, „Postscriptum Polonistyczne” 2018, nr 1. (https://www.postscriptum.us.edu.pl/wp-content/uploads/2018/08/16-Piasecka-Till.pdf)
  • PC and sexism related terms in cobuilds Bank of English: a corpus study of meaning, “Intercâmbio (PUCSP)” 1999, v. 8.
  • Gravity: an Analysis of Two Translations, “Cadernos De Traducao” 1996, v. 1.
  • Os processos de Higiene Verbal e o Politicamente Correto, “Intercâmbio (PUCSP)” 1997, v. 6.

Była jedną z założycielek i pierwszych pracownic studiów polonistycznych na Federalnym Uniwersytecie Parany w Kurytybie (Universidade Federal do Paraná), którymi kierowała do 2020 roku.

Była członkinią Rady Programowej i współorganizatorką I Międzynarodowego Spotkania Polonistycznego w Brazylii (10 lat Polonistyki UFPR).

Jest członkinią Rady Naukowej czasopisma „Słowo. Studia językoznawcze” wydawanego przez Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu w Rzeszowie.

Pracuje w Katedrze Literatury Polskiej, Niemieckiej i Klasycznej na Uniwersytecie Federalnym Parany w Kurytybie. Prowadzi zajęcia z języka i kultury polskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych. Wcześniej była związana z Universidade Federal de Santa Catarina (1989-1999) we Florianopolis oraz z Universidade Regional de Blumenau (1999-2010) w stanie Santa Catarina.

Kształci nauczycieli języków angielskiego i polskiego, rozwijając ich kompetencje międzykulturowe.

Przewiń na górę