ALEX KURCZABA

STANY ZJEDNOCZONE - CHICAGO

Alex Kurczaba – wykładowca, tłumacz. W 1971 roku ukończył studia magisterskie na State University of Buffalo (literatura niemiecka). W 1979 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie literatury porównawczej na University of Illinois.

  • „Lullaby” Krzysztof Kamil Baczynski, “The Sarmatian Review” 24, 2 (April 2004), 1051-2.
  • „Over the Depths” Adam Asnyk, “The Sarmatian Review” 23, 3 (September 2003), 982.
  • „Solitude: A Sonnet” Cyprian Kamil Norwid, “The Sarmatian Review” 22, 3 (September 2002), 901.
  • East Central Europe and Multiculturalism in the American Academy, “The Sarmatian Review”, 18, 2 (September 1998), 201-211.
  • Gombrowicz’s „Princess Ivona” and Conrad’s „Amy Foster”, “The Sarmatian Review” 19 (1993), 85-105.
  • Niemiecka recepcja teatru Gombrowicza, w: Literatura polska na obczyźnie, Londyn 1988, s. 208-217.
  • Gombrowicz and Frisch: Aspects of the Literary Diary, w: Bouvier Verlag.
  • „White Magic,” „A Melody,” „Erotic,” „The Glimpse” by Krzysztof Kamil Baczynski, “Modern Poetry in Translation” 1975, nr 23-24, 15-16.

Jest znawcą twórczości Josepha Conrada i Witolda Gombrowicza. Publikuje w amerykańskich periodykach poświęconych wszystkim aspektom polskiej kultury i literatury, jak „Polish Review” oraz „The Sarmarian Review”.

Alex Kurczaba jest wielokrotnym laureatem uczelnianej nagrody Silver Cirle Award for Excellence in Teaching przyznawanej nauczycielom akademickim przez University of Illinois at Chicago za wybitne osiągnięcia dydaktyczne (nagroda za rok 1997, 2002, 2006, 2010) oraz beneficjentem stypendiów: Faculty Fellowship (Institute for the Humanities-University of Illinois at Chicago), Fellowship for Independent Study and Research (National Endowment for the Humanities).

Pracował na University of Illinois w Chicago, gdzie prowadził zajęcia z  języka polskiego,  kultury i literatury polskiej oraz polskiego filmu. Wykładał jako visiting professor na Loyola University, DePaul’s School for New Learning oraz na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Był dyrektorem polskiego programu, a także opiekunem polsko-amerykańskiego klubu studenckiego (PASA). Obecnie jest zatrudniony w Katedrze Języka i Literatury na Uniwersytecie Saint Xavier (SXU), gdzie prowadzi zajęcia z literatury i kultury polskiej.

Przewiń na górę