ALICJA GOCZYŁA FERREIRA

BRAZYLIA - KURYTYBA

alicja_ferreira
ALICJA GOCZYŁA FERREIRA

Alicja Goczyła Ferreira urodziła się 10 stycznia 1980 roku w Gdańsku. Ukończyła studia językoznawcze na Uniwersytecie Federalnym Parany w Kurytybie. Zna język polski, angielski, portugalski, niemiecki, hiszpański.

Teksty naukowe (artykuły)

Publikacje w materiałach konferencyjnych

Rozdziały w monografii „Memórias de Luz: Histórias de Poloneses Justos” (2015):

  • A arca de Noé de Varsóvia;
  • Irena Sendler – Aquela que estendia a mão aos que sucumbiam.

Jej badania naukowe skupiają się wokół zagadnienia obecności języka polskiego w Brazylii, jego historii i współczesności w kontekście kontaktu językowego. Zajmuje się badaniami socjolingwistycznymi w wiejskich społecznościach polonijnych w Południowej Brazylii. Jest autorką rozdziałów o Irenie Sendlerowej oraz Antoninie i Janie Żabińskich w zbiorze Memórias de Luz: Histórias de Poloneses Justos pod redakcją Piotra Kilanowskiego.

W 2019 roku współorganizowała I Międzynarodowe Spotkanie Polonistyczne w Brazylii.

W latach 2006-2014 pracowała jako lektorka języka polskiego jako obcego w Centrum Języków i Międzykulturowości (Centro de Línguas e Interculturalidade) przy Katedrze Polonistyki Uniwersytetu Federalnego Parany (Universidade Federal do Paraná) w Kurytybie (Brazylia). Od 2014 roku jest wykładowczynią języka i literatury polskiej na ww. uniwersytecie.

Przewiń na górę