ALOIS WOLDAN

AUSTRIA – WIEDEŃ

Alois Woldan urodził się w 1954 r. w Linzu. Profesor, jest znawcą literatury słowiańskiej, kierownik Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego (Universität Wien). Studiował teologię, slawistykę i komparatystykę na Uniwersytecie w Innsbrucku. W latach 1978-1979 był stypendystą Uniwersytetu w Woroneżu (wówczas ZSRR), a rok później lektorem Institutu Inostrannych Jazykov na Uniwersytecie Moskiewskim (1979-1980). W roku 1982 obronił doktorat ze slawistyki i komparatystyki poświęcony Michaiłowi Bułhakowowi i rozpoczął pracę asystenta w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Salzburgu, pełnił także funkcję lektora języka niemieckiego na Uniwersytecie Wrocławskim (1984-1986). Jego rozprawa habilitacyjna (1995 r.) poświęcona była literaturze polskiej – Österreich-Mythos in der polnischen Literatur (Austriacki mit w polskiej literaturze).

Monografie

 • Zweiter Anlauf. Ukrainische Literatur heute, Passau 2004. (wraz z: K. Warter)
 • Schwarze Gedanken? Zum Werk von Tadeusz Różewicz, Passau 2007. (wraz z: B. Hartman)
 • Polnische Literatur. Ausgewählte Fragen und Neue Zugänge, Wien 2007. (wraz z: I. Nöbauer),
 • Między Galicją, Wiedniem i Europą. Aspekty twórczości literackiej Andrzeja Kuśniewicza, Wiedeń 2008.
 • Europa Erlesen: Lemberg, Klagenfurt 2008.

Artykuły:

 • Absage an die Tradition: Zum Programm der ersten Generation polnischer Autoren nach der Wende von 1989, w: Stachel wider den Zeitgeist. Kabarett, Flüsterwitz und Subversives, red. O. Panagl, R. Kriechbaum. Wien – Köln – Weimar 2004.
 • Regionale Identität am Beispiel von Andrzej Stasiuk und Jurij Andruchovyč, w: Polonistik im deutschsprachigen Bereich, red. D. Rytel-Kuc, W.F. Schwarz, H.-C. Trepte, Hildesheim-Zürich-New York 2005.
 • Praga – Kraków – Wiedeń. Stosunki międzykulturowe w okresie modernizmu w Europie Środkowej, w: Księga Pamiątkowa ku czci Ks. Profesora Bonifacego Miązka, London 2005.
 • Interkulturelle Beziehungen in den Literaturen Galiziens, w: Germanistische Erfahrungen und Perspektiven der Interkulturalität, red. F. Grucza, H.-J. Schwenk, M. Olpińska, Warszawa 2005.
 • Schlesien ein Ort der Grenzüberschreitung. Zur Prosa von Olga Tokarczuk, w: Berührungslinien: Polnische Literatur und Sprache aus der Perspektive des deutsch-polnischen Kulturaustauschs, Berlin 2006.
 • Kraszewski i Sienkiewicz – dwa różne sposoby widzenia historii Polski XVII wieku? w: Powieść historyczna dawniej i dziś, red. R. Stachura, T. Budrewicz, B. Faron, Kraków 2006.
 • Zum Motiv der Rose in der Lyrik von Tadeusz Różewicz, w: Schwarze Gedanken? Zum Werk von Tadeusz Różewicz, red. B. Hartmann, A. Woldan, Passau 2007.

Szerokie zainteresowania badawcze Aloisa Woldana koncentrują się m.in. na literaturze polskiej XX wieku oraz relacjach między literaturą polską, ukraińską i niemiecką w XIX-wiecznej Galicji. A. Woldan aktywnie uczestniczy w życiu akademickim nie tylko w rodzinnej Austrii, ale także w Polsce – uczestniczył w prezentacjach z dziedziny literaturoznawstwa m.in. niemieckiego wydania książki Tadeusza Różewicza w Warszawie, organizuje wystawy polskiego plakatu i pokazy polskich filmów fabularnych. Aktywnie współpracuje z Stacją Naukową PAN w Wiedniu oraz działającym przy Stacji Klubem Profesorów. Wspólnie z POLONICUM organizuje letni polsko-austriacki kurs tandemowy. W Polsce gości z różnego rodzaju wykładami.

W latach 1998-2005 profesor Woldan był wykładowcą Uniwersytetu w Passau, a od roku 2005 wykłada literaturę słowiańską na Uniwersytecie Wiedeńskim.

 • Juri Andruchowytsch, Das letzte Territorium, Frankfurt am Main 2003.
 • Zweiter Anlauf. Ukrainische Literatur heute, K. Warter, A. Woldan. Passau 2004.
 • K. Koehler, Am Rand des langen Feldes / Na krańcu dlugiego pola, Passau 2006.
 • Europa Erlesen. Lemberg (red.), Klagenfurt 2008.
Przewiń na górę