ANDREA DE CARLO

WŁOCHY – NEAPOL

Andrea De Carlo obecnie wykłada polonistykę na Università degli studi di Napoli L’Orientale. W latach 2006-2011 był profesorem kontraktowym języka polskiego i literatury polskiej na University of Salento (Lecce, Włochy), a w roku akademickim 2020-2021 na University of Bari Aldo Moro. W 2010 uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Salento, broniąc pracy dyplomowej o Dantem w XIX-wiecznej Polsce. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na literaturze polskiej, związkach kulturowych między Włochami a Polską oraz przekładzie poetyckim. Otrzymał Krajową Kwalifikację Naukową jako profesor nadzwyczajny slawistyki. Jest członkiem AIS (Włoskie Stowarzyszenie Slawistów) oraz członkiem zarządu AIP (Włoskie Stowarzyszenie Polonistów).

Wyniki swoich badań publikuje w czasopismach i periodykach włoskich i zagranicznych. Jednym z najnowszych jego opracowań jest projekt badawczy – analiza przekładu Boskiej komedii Dantego w wykonaniu Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Przewiń na górę