ANNA SYNORADZKA-DEMADRE

FRANCJA – LILLE

ANNA SYNORADZKA-DEMADRE
ANNA SYNORADZKA-DEMADRE

Anna Synoradzka-Demadre urodziła się w 1967 r. w Mikołowie. Polonistka, literaturoznawczyni, znawczyni życia i twórczości Jerzego Andrzejewskiego. Doktoryzowała się na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracowała w latach 1997-2000 w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (w trakcie na rok akademicki 1998–1999 była oddelegowana jako polonistka do Sekcji Polskiej Uniwersytetu w Tuluzie–Le Mirail), od 2001 roku mieszka i pracuje we Francji. W latach 2003-2007 była pracowniczką A.T.E.R. na Wydziale Polsko-Czeskim Uniwersytetu w Nancy 2, a w okresie 2007–2010 pracowała równocześnie na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Paris IV–Sorbonne i jako polska wykładowczyni na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu w Caen–Basse–Normandie. Obecnie od 2011 r. na Université Charles-de-Gaulle Lille 3 w MCF w sekcji polskiej (na Wydziale Romanistyki, Slawistyki i Orientalistyki).

Andrzejewski, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997.

Przyczynek do biografii prywatnej Jerzego Andrzejewskiego, Warszawa: Krytyka Polityczna, 2012.

Wstęp i przypisy do krytycznego wydania Miazgi Jerzego Andrzejewskiego, Wrocław: Biblioteka NarodowaOssolineum, 2002.

Jerzy i Maria Andrzejewscy w poszukiwaniu miejsca zakorzenienia, „Znaczenia” 2015, nr 11.

Zanim powstał „Pianista” Romana Polańskiego – „Robinson warszawski” (1945-1950), „Kwartalnik Filmowy” 2014, nr 86. 

O początkach przyjaźni Jerzego Andrzejewskiego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, „Kwartalnik Artystyczny” 2014, nr 4. 

Aleksander Wat et le poison d’une utopie, in: Aleksander Wat sur tous les fronts, sous la direction de Maria Delaperrière, aux Éditions IES, Genève, 2013.

Questions autour du Journal intime de Jerzy Andrzejewski, in: Cartographie(s) des minorités littéraires et autres en Pologne, textes réunis et présentés par K. Callebat et A. Grudzińska, préface A. Grudzińska, Paris, CIRCE, 2012.

La Pensée captive de Czesław Miłosz. Alfa ou le moraliste, in: Miłosz et le XXe siècle, sous la rédaction de Maria Delaperrière, Paris, Institut d’Études Slaves, 2006.

O zapiskach Jerzego Andrzejewskiego, Arkadia 2003, nr 13-14.

Miłosz-Andrzejewski: wymiana listów, „Opcje” 1996, nr 4.

Sporne problemy Irydiona, „Ruch Literacki” 1992, nr 6.

Uczmy się polskiego! – po doświadczeniach w pracy ze studentami, „Postscriptum” 1997-1998, nr 24-25. 

Polonistyka w Tuluzie, „Postscriptum” 1999, nr 31-32. 

Jest autorką podręcznika do języka polskiego dla studentów francuskojęzycznych, współtwórczynią programu polonistycznego na Université Charles-de-Gaulle Lille 3. Badania naukowe poświęciła twórczości Jerzego Andrzejewskiego.

Do 2000 roku prowadziła zajęcia w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Od 2001 roku wykładowczyni języka i literatury polskiej na uniwersytetach francuskich: w Tuluzie, Nancy, Caen, Paryżu (Paris IV), INALCO i Lille.

Przewiń na górę