ANNA ZOFIA GĄSIENICA BYRCYN

STANY ZJEDNOCZONE - CHICAGO

Anna Zofia Gąsienica Byrcyn, ur. w Zakopanem – tłumaczka, polonistka, slawistka.

W 2000 roku uzyskała tytuł doktora slawistyki ze specjalnością język polski oraz literatura polska (druga specjalizacja literatura rosyjska) na Uniwersytecie Illinois w Chicago.

 • hasło: Joanna Pollakówna. The Literary Encyclopedia. Volume 1.8.3: “Polish Writing and Culture”, 2020.
 • hasło: Halina Poświatowska. The Literary Encyclopedia.  Volume 1.8.3: “Polish Writing and Culture” 2019.
 • Pamiętnik, diariusz, dziennik na lekcji języka polskiego jako odziedziczonego. Kwartalnik Polonicum 2018, nr 30, s. 39-44.
 • hasło: Tymoteusz Karpowicz.  The Literary Encyclopedia.  Volume 1.8.3: Polish Writing and Culture. Online, 2018.
 • Kwiaty tatrzańskie w sztuce i poezji. An article with photographs.  „Podhalanin” nr.  63:79-81, October 2018.
 • Tatrzańskie stawy w kulturze polskiej.  An article with photographs.Podhalanin” 2018, nr. 62, s. 93-95.
 • O poezji Marty Fox pędzlem Miró pisanej. „Śląsk” 2017, nr 11 (264), s. 43-47.
 • Poetic Texts in Polish Heritage Classes. “East/West: Journal of Ukrainian Studies”, vol. 4, no. 1:101-110, 2017.  
 • Kolędy góralskie. „Podhalanin” 2015, nr. 52, s. 12.
 • Religijność w opowiadaniu Kazimierza Przerwy-Tetmajera Rosicka. „Tatrzański Orzeł/The Tatra Eagle”, vol. 68, 3:6, 2015.
 • Reading Poetry, Reading Paintings, Joanna Pollakówna and Jacek Sempoliński. “The Sarmatian Review”, vol. XXXIV, 1:1816-1822, 2014.
 • O książkach. „Tatrzański Orzeł/The Tatra Eagle”, vol. 62, 4:4-5, 2009.
 • Związki Mieczysława Karłowicza z Tatrami. „Tatrzański Orzeł/The Tatra Eagle”, vol. 61, 2:4-5, 2008.
 • Polonistyka północnoamerykańska. „Tatrzański Orzeł/The Tatra Eagle”, vol. 59, 2:7, 2006.
 • Szymanowski i muzyka góralska. „Tatrzański Orzeł/The Tatra Eagle”, vol. 59, 4:1,4-5, 2006.
 • Taniec wiosennych i jesiennych ptaków. „Tatrzański Orzeł/The Tatra Eagle”, vol. 58, 2:1, 2005.
 • Barwy tarzańskiej jesieni. „Tatrzański Orzeł/The Tatra Eagle”, vol. 57, 3:1 & 6, 2004.
 • Morskie Oko w poezji i legendzie.  „Echo Podhalańskie” 2003, nr 3, s. 4.
 • Szymanowski, Karłowicz i Tatry. „Echo Podhalańskie” 2003, nr 4, s. 7.
 • I’ll Dance for You in Words. Article and translations of poems. Lituanus” 2001, vol. 47.
 • Polonistyka w Ameryce Północnej. „Postscriptum Polonistyczne” 2001, nr 37-38, s. 44-47.

Pełniła funkcję koordynatorki ds. języka polskiego na Uniwersytecie Illinois w Chicago, gdzie założyła i prowadziła klub polskiego filmu oraz klub konwersacji (Polish Film Club i Polish Conversation Club). 

W latach 2009-2014 pełniła obowiązki doradcy polskiego klubu PASA.

Koordynowała i prowadziła kurs The Tatra Mountains in Polish Literature, Art and Music, na University of Illinois w Chicago.

W latach 1998-2003 prowadziła zajęcia z języka polskiego dla amerykańskich nauczycieli, inżynierów, pielęgniarek w Związku Polek (Polish Women’s Alliance of America) PWAA w Park Ridge.

Należy do organizacji i stowarzyszeń naukowych: American Association of Teachers of Slavic & East European Languages (AATSEEL), Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES), Modern Language Association (MLA), Northeast Modern Languages (NEMLA), Polish Institute of Arts and Sciences in America (PIASA). Ponadto jest jedną z założycielek organizacji North American Association of Teachers of Polish Language (NAATPL).

Pracowała na wielu amerykańskich uniwersytetach. W latach 1984-2014 wykładała język polski na Uniwersytecie Illinois w Chicago, najpierw na stanowisku asytentki (Graduate Teaching Assistant), a później jako wykładowca. Ponadto wykładała na Uniwersytecie Loyola w Chicago, Oakton College oraz prowadziła intensywne kursy języka polskiego na Uniwersytecie Indiany w Bloomington. Na stałe jest związana z Uniwersytetem Saint Xavier, gdzie prowadzi zajęcia z języka polskiego, literatury, filmu i kultury.
Wykładała język francuski na Uniwersytecie Saint Xavier, Lewis University oraz College of Dupage.

Oprócz pracy dydaktycznej zajmuje się tłumaczeniem literatury. Wraz z Stephanie Kraft przetłumaczyła powieść Elizy Orzeszkowej Marta, która została wydana przez Ohio University Press, a jej tłumaczenia poezji Haliny Poświatowskiej ukazały się w „Modern Poetry in Translation”, „The Sarmatian Review”, „Lituanus”, „The Dirty Goat. Art Journal”. 

Wybrane tłumaczenia:

 • Zbigniew Joachimiak, Córka. Daughter, Gdańsk: Fundacja Światło Literatury, 2021 (wkrótce).
 • Eliza Orzeszkowa, Marta, Polish and Polish-American Studies Series, 2018. (z Stephanie Kraft)
 • Marta Fox, Everything That Is Impossible. Selected Poems. Wszystko co niemożliwe. Wiersze wybrane, Gdańsk 2012.
 • A Passage from Eliza Orzeszkowa’s Novel Entitled Marta, „The Polish Review” 2017, vol. 62, No. 3, 17-35. (z Stephanie Kraft)
Przewiń na górę