ANNA ZOFIA GĄSIENICA BYRCYN

STANY ZJEDNOCZONE - CHICAGO

Anna Zofia Gąsienica Byrcyn, ur. w Zakopanem – tłumaczka, polonistka, rusycystka.

Stopień doktora uzyskała na University of Illinois w Chicago. Ukończyła też filologię francuską na Uniwersytecie Paryskim.

Motyw światła i gliny w twórczości Joanny Pollakówny oraz Jacka Sempolińskiego, w: Strony Joanny Pollakówny, red. A. Kozłowska, J. Zieliński, Warszawa 2017.

 

Joanna Pollakówna. The Literary Encyclopedia, vol. 1.8.3: “Polish Writing and Culture”.

 

Halina Poświatowska. The Literary Encyclopedia, vol. 1.8.3: “Polish Writing and Culture”.

 

Pamiętnik, diariusz, dziennik na lekcji języka polskiego jako odziedziczonego, „Kwartalnik Polonicum” 2018, nr 30, 39-40.

 

Tymoteusz Karpowicz. The Literary Encyclopedia, vol. 1.8.3: “Polish Writing and Culture”.

 

Poetic Texts in Polish Heritage Classes, “East/West: Journal of Ukrainian Studies” 2017, vol. 4, no. 1, 101-110.

 

O poezji Marty Fox pędzlem Miró pisanej. „Śląsk” 2017, nr 11 (264), 43-47

Pracowała na wielu amerykańskich uniwersytetach: University of Illinois at Chicago, na Uniwersytecie Indiany (Indiana University-SWSEEL), Saint Xavier University, University of Pittsburgh-SLI, Oakton College i Loyola University, gdzie uczyła języka, literatury i kultury polskiej. Prowadziła kursy języka francuskiego w College of DuPage.

Oprócz pracy dydaktycznej zajmuje się tłumaczeniem literatury. Wraz z Stephanie Kraft przetłumaczyła powieść Elizy Orzeszkowej Marta, która została wydana przez Ohio University Press, a jej tłumaczenia poezji Haliny Poświatowskiej ukazały się w „Modern Poetry in Translation”, „The Sarmatian Review”, „Lituanus”, „The Dirty Goat. Art Journal”. 

Wybrane tłumaczenia:

Eliza Orzeszkowa, Marta, Polish and Polish-American Studies Series, 2018. (z Stephanie Kraft)

Marta Fox, Everything That Is Impossible. Selected Poems. Wszystko co niemożliwe. Wiersze wybrane, Gdańsk 2012.

A Passage from Eliza Orzeszkowa’s Novel Entitled Marta, „The Polish Review” 2017, vol. 62, No. 3, 17-35. (z Stephanie Kraft)

Przewiń do góry