BARBARA KRYŻAN-STANOJEVIĆ

CHORWACJA – ZAGRZEB (ZAGREB)

Barbara Kryżan-Stanojević urodziła się 20 lutego 1947 w Tczewie (zm. 14 września 2019 w Zagrzebiu). Maturę zdała w 1965 roku. Na uczelni pedagogicznej w Warszawie podjęła i ukończyła studia w dziedzinie metodyki języka rosyjskiego. W 1968 roku zapisała się na studia języka serbsko-chorwackiego i polskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień magistra w zakresie filologii serbsko-chorwackiej i polskiej uzyskała w 1973 roku na podstawie pracy pt. Strukturalna i semantyczna analiza czasowników ruchu w języku polskim i serbsko-chorwackim. Opublikowała około siedemdziesięciu artykułów naukowych oraz szereg recenzji. Przekładała prace naukowe i literaturę. Wypromowała blisko dwadzieścia prac dyplomowych z dziedziny językoznawstwa. Występowała na licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Współpracowała przy kilku projektach naukowych w Chorwacji, a także brała udział w projekcie Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego (Słownik pojęć polityczno-społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej).

  • Innowacje leksykalne w słownikach dwujęzycznych z chorwackiej perspektywy, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica”, t. V (343), Toruń 2000, s. 39–50.
  • Propozycja ćwiczeń z komentarzem gramatycznym dla chorwackich studentów polonistyki, w: Inne optyki, nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, red. R. Cudak, J. Tambor, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001, s. 385–392. 
  • Słowo jako towar, w: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, red. A. Pstyga, Alicja Pstyga, K. Szcześniak, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003, s. 71–78.
  • Synonimy w procesie nauczania języka polskiego cudzoziemców, w: Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, red. M. Czermińska, K. -Meller, P. Fliciński, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007, s. 135–146.
  • Lice i naličje jezične globalizacije, Zagreb: Srednja Europa, 2009.
  • Inovacije u slavenskim jezicima, Zagreb: Srednja Europa, 2011.
  • Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata, Zagreb: Srednja Europa, 2013.

Prace współautorskie z M.M. Stanojeviciem:

  • Plagijat u jednojezičnoj leksikografiji (opći rječnici), „Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje”, nr 27, Zagreb 2001, s. 145–159.
  • Przetłumaczalność polskiej dokonaności na język chorwacki (na przykładzie tłumaczenia książki Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”), [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumaczy II, red. A. Pstyga, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2005, s. 287–295.

Podręczniki

Kryżan-Stanojević, I. Sawicka: Ćwiczenia z gramatyki języka chorwackiego/Vježbe iz gramatike hrvatskoga jezika, red. I. Sawicka, Toruń: UMK, wyd. 1. 2000, wyd. 2. 2003.

Hrvatski suvenir: Poljsko-hrvatski i hrvatsko poljski rječnik s gramatikom (rozmówki polsko-chorwackie ze słowniczkiem polsko-chorwackim i chorwacko-polskim, gramatyką), Ljevak 2003,

Kryżan-Stanojević, I. Sawicka: Ćwiczenia z fleksji języka polskiego dla cudzoziemców, Toruń: UMK, 2007.

Kryżan-Stanojević, I. Maslač, J. Sychowska-Kavedžija, D. Kaniecka: Učimo poljski: Poljski pravopis za početnike, Zagreb: FF Press 2008.

W roku 2002 została odznaczona przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naukowego medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Była członkinią międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Polskiego, członkiem Chorwackiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej i członkiem instytucji „Matica hrvatska”.

W 1974 roku rozpoczęła pracę w Polskiej Akademii Nauk, gdzie w 1983 roku uzyskała stopień doktora, obroniwszy rozprawę pt. Zagadnienia predykacji imiennej w języku polskim, słoweńskim i serbsko-chorwackim. W 2011 roku objęła stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 2007–2011 prowadziła projekt MZOŠ Suprotstavljanje globalizacije jezika i kultura, w ramach którego zorganizowała cztery konferencje naukowe z udziałem zagranicznych naukowców. W latach 1993–2007 pracowała na stanowisku lektora języka polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Zagrzebiu.

Stanisław Jerzy Lec, Nepočešljane misli, Koprivnica: Šareni dućan, 2002. (pl. Myśli nieuczesane)

Piotr Piotrowski, Avangarda u sjeni Jalte, Institut za povijest umejtnosti, 2011.

Hanna Krall, Stići prije Boga, Srednja Europa, 2011.

Zbigniew Herbert, Slučaj Samos, w: Moć ukusa, Zagreb: Disput, 2009.

Informacja o projekcie Suprotstavljanje globalizacije jezika i kultura na stronie Uniwersytetu Warszawskiego

In memoriam: Barbara Kryżan-Stanojević

 

Przewiń na górę