BOJAN BIOŁCZEW

BUŁGARIA – SOFIA

Bojan Biołczew (bułg. Боян Биолчев; ur. 1942 w Sofii) – bułgarski pisarz, filolog (polonista), scenarzysta; w latach 1999–2007 rektor Uniwersytetu Sofijskiego.

Ukończył studia polonistyczne na  Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1969 r. podjął studia magisterskie na Uniwersytecie Sofijskim. Jego praca doktorska dotyczyła twórczości Stanisława Wyspiańskiego. W 1982 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy dotyczącej tożsamości i tradycji europejskich w poezji polskiego renesansu. Od 1992 roku jest kierownikiem Zakładu Literatur Słowiańskich. Dwukrotnie pełnił funkcję kierownika Katedry Slawistyki. W 1996 roku uzyskał tytuł profesora. W latach 1980–1991 był redaktorem naczelnym gazety Uniwersytetu Sofijskiego. Od 2018 roku jest przewodniczącym Rady Społecznej BNT. Jest uczestnikiem i popularyzatorem wypraw antarktycznych (jego imię nosi jeden ze szczytów Antarktyki), a także mężem reżyserki filmowej, Mariany Evstatievy.

Opublikował ponad dwieście prac naukowych z dziedziny literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Napisał scenariusz do sześciu filmów fabularnych oraz dwóch filmów dokumentalnych. Autor powieści i opowiadań tłumaczonych na kilka języków europejskich.

Wybrane publikacje (związane z językiem polskim):

  • Po drugiej stronie mitu. Adam Bernard Mickiewicz. Pomiędzy aureolą wieszcza i homoludens. Kraków: Wydawnictwo Universitatis, 2001.
  • Stanisław Wyspiański i dawna polska historia. „Postscriptum Polonistyczne” 2013, nr 2: Polonistyka w Bułgarii: wczoraj i dziś, red. K. Bachnewa, M. Grigorowa, G. Symeonowa-Konach, J. Tambor 

 

Twórczość prozatorska:

Blizna, tł. W. Gałązka, H. Karpińska, Kraków: Wydawnictwo Scriptum, 2021.

Tom w oryginale został wydany w 2006 roku, polskie wydanie poszerzone jest o kilka opowiadań, tematycznie związanych m.in. z Polską.

Jako pracownik, kierownik polonistyki, slawistyki, a także rektor Uniwersytetu Sofijskiego ma duże zasługi dla rozwoju bułgarskiej polonistyki.

Autor m.in. rozpraw: Na drodze Odrodzenia. Oryginalność i tradycje europejskie w poezji polskiego Renesansu (1987) oraz Po drugiej stronie mitu (1999, wyd. pol. 2004) o A. Mickiewiczu

Przewiń na górę