CONSTANTIN GEAMBAŞU

RUMUNIA – BUKARESZT (BUCUREȘTI)

Constantin Geambaşu (ur. 1948) – rumuński slawista, polonista, badacz literatury XX wieku, tłumacz literatury polskiej.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół literatury polskiej XX wieku, obszarów tzw. pogranicza (szczególnie wschodnia granica Polski), a także wokół kultury polskiej. Rozprawę doktorską poświęcił twórczości Marii Dąbrowskiej.

Publikacje książkowe

Maria Dąbrowska. Proza interbelică, Bukareszt: Editura Medro, 1996.

Ipostaze lirice şi narative, Bukareszt: Editura Medro, 1999.

Scriitori polonezi (secolul XX), Bukareszt: Editura Paideia, 2002.

Słownik frazeologiczny polsko-rumuński, Bukareszt: Editura Universităţii, 2013. (współautor).

Słownik polsko-rumuński, Iaşi: Polirom, 2014. (z C. Godun).

 

Publikacje pod redakcją

Catedra de limbi şi literaturi slave. Scurt istoric, Bukareszt: Editura Universităţii, 2008.

Bibliografia traducerilor din literaturile slave în perioada postbelică (1945–2011), Bukareszt: Editura Universităţii, 2011.

Polonistyka rumuńska na Uniwersytecie w Bukareszcie. W: Literatura polska w świecie. Tom VIII: Recepcja i adaptacja – mecenaty i migracje. Prace ofiarowane Profesorowi Romualdowi Cudakowi. Red. K. Frukacz. Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2012, s. 224–235.

Laureat nagrody „Książka Roku 2007” za przekład Wesela Stanisława Wyspiańskiego oraz nagrody „Książka Roku 2014” za przekład Mojego wieku Aleksandra Wata.

W 2008 roku uhonorowany polskim Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty, szczególnie w zakresie działalności dydaktycznej.

W 2013 roku został laureatem „Nagrody Polonicum” za wybitne osiągnięcia w szerzeniu języka polskiego i wiedzy o języku i literaturze polskiej.

W 2016 roku otrzymał nagrodę Transatlantyk podlink[1] za szczególne osiągnięcia w zakresie promocji literatury polskiej na świecie.

Był jednym z członków-założycieli Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego przez dwie kadencje zasiadał w Komisji Rewizyjnej.

Nagroda Transatlantyk dla rumuńskiego tłumacza.

W 1971 roku po ukończeniu studiów polonistycznych rozpoczął pracę w Zakładzie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Bukareszteńskim. Prowadził wykłady z kultury i cywilizacji polskiej, z literatury współczesnej, a także ćwiczenia związane z teorią języka.

Stanisław Lem: Golem XIV, Bukareszt: Editura Univers, 1997.

Czesław Miłosz: Gândirea captivă, Bukareszt: Humanitas, 1999. (drugie wydanie 2008). (tytuł oryginału: Zniewolony umysł)

Czesław Miłosz: Europa natală, Bukareszt: Editura Univers, 1999. (tytuł oryginału: Rodzinna Europa)

Wisława Szymborska: Sub o singură stea, Bukareszt: Editura Universal Dalsi, 1999. (tytuł oryginału: Pod jedną gwiazdą; tłum. z P. Stoicescu).

Karol Wojtyła: Iubire şi responsabilitate, Bukareszt: Editura MC, 1999. (tytuł oryginału: Miłość i odpowiedzialność)

Stanisław Lem: Eden, Bukareszt: Editura Nemira, 1999.

Czesław Miłosz: Ţinutul Ulro, Bukareszt: Editura Alfa, 2003. (tytuł oryginału: Ziemia Ulro)

Andrzej Stasiuk, Iurji Andruhovîci: Europa mea, Iaşi: Polirom, 2004. (tytuł oryginału: Moja Europa)

Adam Mickiewicz: Sonete din Crimeea/Sonety krymskie, wydanie dwujęzyczne, Bukareszt: Paideia, 2005. (tłum. z P. Stoicescu).

Stanisław Wyspiański: Nunta, Bukareszt: Paideia, 2007. (tytuł oryginału: Wesele; tłum. z P. Stoicescu).

Aleksander Fiut: A fi [sau a nu fi] central-european, Bukareszt: Dominor, 2007. (tytuł oryginału: Być [albo nie być] Środkowoeuropejczykiem; tłum. z C. Godun)

Wojciech Kuczok: Mizeria, Iaşi: Polirom, 2008. (tytuł oryginału: Gnój)

Zbigniew Herbert: Pan Cogito, Bukareszt: Paideia, 2008.

Juliusz Słowacki: Kordian, Bukareszt: Paideia, 2010. (tłum. z P. Stoicescu)

Stanisław Lem: Solaris, Bukareszt: Editura Paladin, 2014.

Ks. Jan Twardowski: Vremea nedespărţiriii, antologia, Oradea: Ratio et Revelatio, 2015. (tytuł oryginału: Czas bez pożegnań; tłum. z B. Polipciukiem)

Henryk Markiewicz: Conceptele ştiinţei literaturii, Bukareszt: Editura Univers, 1988. (tytuł oryginału: Główne problemy wiedzy o literaturze)

Piotr Wierzbicki: Structura minciunii, Bukareszt: Editura Nemira, 1996. (tytuł oryginału: Struktura kłamstwa)

Przewiń na górę