CRISTINA GODUN

RUMUNIA – BUKARESZT (BUCUREŞTI)

Cristina Godun – rumuńska polonistka, wykładowczyni Uniwersytetu w Bukareszcie, polsko-angielsko-rumuńska tłumaczka.

Cristina Godun urodziła się 7 kwietnia 1974 roku w Botoşani w Rumunii. W 1997 roku otrzymała stypendium naukowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W tym samym roku ukończyła studia na Uniwersytecie w Bukareszcie i uzyskała tytuł magistra filologii polskiej i angielskiej. W 2006 roku uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie w Bukareszcie na Wydziale Języków i Literatur Obcych, obroniwszy pracę pt. Teatr Tadeusza Różewicza. W 2015 roku została profesor nadzwyczajną na Uniwersytecie w Bukareszcie, w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej.

Do jej zainteresowań badawczych należą: dramat współczesny, literatura faktu, teoria przekładu.

Jest tłumaczką z języka angielskiego na polski oraz z polskiego na rumuński.

 • Teatrul lui Tadeusz Różewicz, Bucureşti: Paideia, 2008.
 • Gramatica limbii polone. Flexiunea nominală, Bucureşti: Editura Universității din București, 2009.
 • Fonetica, fonologia şi morfonologia limbii polone contemporane, Bucureşti: Editura Universității din București, 2010.
 • Manual de conversaţie în limba polonă. [podręcznik do nauczania j. polskiego], tom I, Bucureşti: Ed. Universităţii Bucureşti, 2014. (współaut.: C. Geambasu, J. Twaróg, I. Petrică, L. Wiśniewska)
 • Dicționar polon-român, București: Polirom, 2014. (współaut.: C. Geambașu, A. Mareș, N. Mareș)
 • Manual de conversaţie în limba polonă, București: Editura Universităţii din Bucureşti, 2016. (współaut. C. Geambasu)
 • Dicționar polon-român, București: Editura Universității din București, 2017. (współaut. J. Twaróg)
 • Dicționar român-polon, București: Editura Universității din București, 2017. (współaut. J. Twaróg)
 • Pierwsze koty za płoty! A1+, București: Editura Universității din București, 2017. (współaut. J. Twaróg)
 • Polski na poziomie. Testy do rozwijania kompetencji językowych na poziomie A1+, I, București: Editura Universității din București, 2018. (współaut. J. Twaróg)
 • Marele dicționar polon-român [Wielki słownik polsko-rumuński], București: Paideia, 2019. (współaut.: I. Robciuc, C. Geambașu)

Rozdziały w tomach zbiorowych:

 • Szczepan Twardoch: portret de scriitor în cheie postmodernă, w: Postmodernismul în literaturile slave [Postmodernizm w literaturach słowiańskich], red. Octavia Nedelcu, București: Ed. Universității din București, 2018, s. 157–184.
 • Noțiuni fundamentale de gramatica limbii polone [zarys gramatyki języka polskiego], w: Marele Dicționar Polon-român [Wielki słownik polsko-rumunski), București: Paideia, 2019, s. 17–89.
 • Simbolismul polonez: „suflet nud”, neomesianism și mister existențial [Polska symbolika: naga dusza”, neomezjanizm i tajemnica egzystencjalna], w: Simbolismul în literaturile slave [Symbolizm w literaturach słowiańskich], red. Camelia Dinu, București: Editura Pro Universitaria, 2020, s. 112–153.

W 2018 roku otrzymała nagrodę Związku Pisarzy w Rumunii za tłumaczenie Ostatnich historii Olgi Tokarczuk (wyd. Polirom, 2018). Wcześniej, w 2002 roku w konkursie esejów o polskiej kulturze współczesnej, organizowanym przez Instytut Polski w Bukareszcie, otrzymała I nagrodę za esej pt. Gombrowicz, omul revoltat [pl. Gombrowicz, człowiek zbuntowany].

Jest członkinią Stowarzyszenia Slawistów w Rumunii (1997), a także członkinią Stowarzyszenia Rumuńskich Tłumaczy Literackich – ARTLIT (2013).

Pracuje na Uniwersytecie w Bukareszcie, gdzie prowadzi wykłady i konwersatoria z języka polskiego, w tym językoznawcze z zakresu fonetyki, fonologii, morfologii, składni, a także zajęcia lektoratowe.

Wybrane tłumaczenia z polskiego na rumuński:

 • Artur Hutnikiewicz: Avangarda cracoviană [Awangarda krakowska], Krzysztof Pleśniarowicz: Tadeusz Kantor şi teatrul său [Tadeusz Kantor i jego teatr], w: Cracovia – pagini de cultură europeană, red. C. Geambaşu, Bucureşti: Wyd. Paidea, 2002, s. 63–103.
 • Wilhelmina Wosińska: Psihologia vieţii sociale [Psychologia życia społecznego], Bucureşti: Renaissance, 2005.
 • Andrzej Stasiuk, Mergând la Babadag [Jadąc do Babadag], Bucureşti: RAO, 2006.
 • Aleksander Fiut, A fi sau a nu fi central-european [Być albo nie być w Srodkowoeuropejczykiem], Bucureşti: DOMINO, 2007. (współtłum.C. Geambaşu)
 • Witold Gombowicz, Bakakai [Bakakaj], Bucureşti: RAO, 2009.
 • Andrzej Zukowski, Citindu-l pe Shakespeare [Czytając Szekspira], Bucureşti: Fundaţia Culturală Camil Petrescu, 2010.
 • Andrzej Stasiuk, Nouă [Dziewięć], Bucureşti: RAO, 2010.
 • Jerzy Pilch, Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk: Poveşti de Crăciun [Opowieści wigilijne], Kiszyniów: Wyd. ARC, 2012.
 • Olga Tokarczuk, Rătăcitorii [Bieguni], Bucureşti: Editura ART, 2012.
 • Andrzej Stasiuk, Djermania [Dojczland], Bucureşti: RAO, 2014.
 • Danuta Wałęsa, Visuri şi taine [Marzenia i tajemnice], Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2014.
 • Olga Tokarczuk, Poartă-ți plugul peste oasele morților [Prowadź swój pług przez kości umarłych], Iași: Polirom, 2019.
Przewiń na górę