DALIBOR BLAŽINA

CHORWACJA – ZAGRZEB (ZAGREB)

Dalibor Blazina
DALIBOR BLAŽINA

Dalibor Blažina urodził się w 1955 roku w Zagrzebiu. W latach 1974–1979 roku studiował komparatystykę oraz język polski i literaturę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Zagrzebiu. Pracę magisterską pt. Nezasitnost kao dinamični element negativne utopije Stanisława Ignacyja Witkiewicza obronił w 1989 roku, a rozprawę doktorską pt. Dramska kazališna kritika Jana Kotta w 1997 roku.

Od 1981 roku jest zatrudniony w Katedrze Języków i Literatur Słowiańskich (obecnie Katedra Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich) Wydziału Filologicznego w Zagrzebiu najpierw jako asystent, od 2000 roku jako docent, od 2006 jako profesor nadzwyczajny, a od 2011 jako profesor zwyczajny.

W 1992 roku był współorganizatorem zagrzebskiego festiwalu Dani cimetove boje, który poświęcony był polskiemu pisarzowi Brunonowi Schulzowi. Był także organizatorem kilku międzynarodowych konferencji naukowych: Witkiewiczi u Lovranu (Lovran 2004), Zdravko Malić: znanstvenik, prevoditelj, pjesnik (Zagreb 2007), Czesław Miłosz – pjesnik izmeñu Istoka i Zapada, umjetnosti i ideologie (2011).

W chorwackiej encyklopedii (hr. Hrvatska enciklopedija), w leksykonie Strani pisci oraz w antologii poezji polskiej Z. Malicia Gost u kući przygotował ponad pięćset wpisów o polskich pisarzach i dziełach literackich.

 • Može li maska odgoditi katastrofu ili Witkiewicz meñu lutkama, „Novi Prolog” 1987/1988, nr 6/7, s. 285–
 • Schulz, Kantor, Galicija, „Gordogan” 1992, nr 13 (36), str. 107–115.
 • Julije Benešić i poljsko kazalište, „Umjetnost riječi” 1999 (LXXX), nr 2, s. 101–112.
 • W poszukiwaniu uniwersalnego wymiaru polskości. Założyciel chorwackiej polonistyki – Zdravko Malić jako interpretator i tłumacz literatury polskiej, w: Literatura polska w świecie. II: W kręgu znawców. Red. R. Cudak. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydawnictwo Gnome, 2009, s. 187–198. (wraz z J. Sychowską-Kavedžiją)
 • Ślady Herberta w poezji chorwackiej, w: Herbert na językach. Współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i na świecie. Red. A. Grabowski, J. Kopciński, J. Snopek. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2010, s. 168–182. (wraz z Đ. Čilić-Škeljo)
 • Katastrofizam i dramska struktura. O Stanisławu Ignacyju Witkiewiczu. [pl. Katastrofizm a struktura dramatu. O Stanisławie Ignacym Witkiewiczu]. Zagrzeb: Hrvatsko filološko društvo, Biblioteka Književna smotra, 1993.
 • U auri Dušnog dana. Ogledi i rasprave o poljskoj književnosti i njezinoj hrvatskoj recepciji. [pl. W aurze Dziadów. Eseje i rozprawy o literaturze polskiej i jej chorwackiej recepcji] Zagrzeb: Biblioteka Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo, 2005.
 • Paradoks o kritičaru. Jan Kott u tekstosferi kulture [pl. Paradoks o krytyku. Jan Kott w sferze tekstowej kultury]. Zagrzeb: Disput, 2011.

W 2000 roku otrzymał Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne zasługi promowania Polski na świecie. Otrzymał także nagrodę Stanisława Ignacego Witkiewicza za rok 2003 przyznany przez Zarząd Polskiego Centrum Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI-UNESCO) za promowanie polskiej kultury teatralnej na świecie.

W 2020 roku otrzymał Nagrodę Stowarzyszenia Chorwackich Tłumaczy Literatury za tłumaczenie na język chorwacki Nienasycenia S.I. Witkiewicza.

Jest członkiem Chorwackiego Towarzystwa Filologicznego (hr. Hrvatsko filološko društvo) oraz Towarzystwa Chorwackich Tłumaczy Literackich (hr. Društvo hrvatskih književnih prevodilaca).

Jest autorem trzech książek i wielu tekstów naukowych opublikowanych w prasie polskiej i chorwackiej. Opublikował także dziesięć książek z tłumaczeniami z polskiego na chorwacki, wśród których znajdują się dzieła S.I. Witkiewicza, C. Miłosza, B. Schulza, J. Kotta oraz innych pisarzy polskich

Wykłada na Uniwersytecie w Zagrzebiu przedmioty związane z polską kulturą, literaturą i teatrem.

W latach 1981–1982, 1986, 1991–1992 przebywał na stażu naukowym na Uniwersytecie w Warszawie i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczy w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, prowadzi gościnne wykłady (m.in. wykładał w Warszawie, Krakowie, Zurychu).

 • Czesław Miłosz, Zasužnjeni um [pl. Zniewolony umysł]. Zagrzeb: Nova stvarnost, 1998. ISBN: 953-656-206-5.
 • Piotr Szewc, Uništenje [pl. Zagłada]. Zagrzeb: Disput, 2002. ISBN: 953-6770-23-7.
 • Joanna Rapacka, Leksikon hrvatskih tradicija [pl. Leksykon tradycji chorwackich]. Zagrzeb: Matica hrvatska, 2002. ISBN: 953-150-664-7.
 • Bruno Schulz, Dućani cimetne boje [pl. Sklepy Cynamonowe]. Zagrzeb: Litteris, 2005. ISBN: 953-99191-9-3.
 • Bruno Schulz, Sanatorij pod klepsidrom [pl. Sanatorium pod klepsydrą]. Zagrzeb: Litteris, 2007.
Przewiń na górę