DANUTA RYTEL-SCHWARZ (RYTEL-KUC)

NIEMCY-LIPSK

DANUTA RYTEL-SCHWARZ
DANUTA RYTEL-SCHWARZ (RYTEL-KUC)

Danuta Rytel-Schwarz (Rytel Kuc) – od 1999 r. profesor językoznawstwa zachodniosłowiańskiego w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Lipsku (niem. Universität Leipzig). Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – studia polonistyczne oraz bohemistyczne. W 1981 roku uzyskała doktorat, a w 1990 habilitację z językoznawstwa kontrastywnego w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Slawistyki (1994-1999). Jej mężem jest Wolfgang Schwarz, niemiecki slawista.

 • Die Leipziger Polonistik heute, w: „Polen in Leipzig – damals und heute”, Lipsk, 2006, s. 85-89. (wraz z W. Schwarzem)
 • Rytel-Schwarz D., Tambor J., red., Europäische Sprachpolitik und Zertifizierung des Polnischen und Tschechischen, Polityka językowa w Europie a certyfikacja języka polskiego i czeskiego, Jazyková politika v Evropě a certifikace polstiny a češtiny. Frankfurt nad Menem, Berno, Nowy Jork, Paryż, 2008.
 • Rytel-Schwarz D., Tambor J., red., Sprachpolitik und Zertifizierung / Polityka językowa a certyfikacja. Katowice, Wydawnictwo Gnome, 2006.
 • „Bez holajzy ani rusz” – trochę inaczej o zapożyczeniach niemieckich w języku polskim, w: „Alteritäten: Literatur, Kultur, Sprache: Festschrift für Wolfgang F. Schwarz zum 65. Geburtstag”, 2013, s. 242-252.
 • Polnisch schwierig – ein Stereotyp?, w: „Werbestrategien für Polnisch als Fremdsprache an deutschen Schulen”, Hildesheim 2010, s. 227-238.
 • Polskie nieodmienne części mowy z perspektywy konfrontatywnej / kontrastywnej gramatyki niemiecko-polskiej, w: „Polonistyka wobec wyzwań współczesności, V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg – Opole, 10-13 lipca 2012 r.”, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015, s. 574-581.
 • Sposoby opisu leksykograficznego niemieckich i polskich przysłówków w słownikach dwujęzycznych, w: „Sprache im Kulturkontext: Festschrift für Alicja Nagórko”, Frankfurt nad Menem, Peter Lang, 2012, s. 209-218.
 • Sytuacja polonistyki w Republice Federalnej Niemiec, w: „Polonistyka wobec wyzwań współczesności, V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg-Opole, 10-13 lipca 2012 r.”, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015, s. 758-762.
 • W poszukiwaniu rozumienia polskości – polskie slogany wyborcze w ujęciu komparatystycznym, w: „Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. VI Kongres Polonistyki Zagranicznej. Katowice, 22-25 czerwca 2016 r.”, t. III. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, s. 368-378. 
 • Z problemów konfrontacji zdania złożonego (zdania dopełniające w języku polskim i niemieckim). Semantyka a konfrontacja językowa II. Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1999, s. 129-135.

 

Słowniki:

 • Rytel-Schwarz D.: Taschenwörterbuch Polnisch-Deutsch, Deutsch-Polnisch. Hildesheim, 2012.
 • Rytel-Schwarz D.: Taschenwörterbuch. Polnisch-Deutsch, Deutsch/Polnisch. 2005.
 • Rytel-Schwarz D.: Zweisprachige Lexikographie: Herausforderung ohne Ende? Zum neuen‚ viamundo – Wörterbuch’: Polnisch-Deutsch, Deutsch-Polnisch. W: „Wrocław – Berlin. Germanistischer Brückenschlag im deutsch-polnischen Dialog. II Kongres der Breslauer Germanistik”, Drezno, 2006, s. 173-180.

Jest wybitną językoznawczynią polonistyczną. Została uhonorowana Złotą Odznaką za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego oraz w 2012 r. nagrodą Polonicum (nagroda Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne sukcesy w upowszechnianiu języka polskiego i wiedzy o historii i kulturze Polski).

Wraz z prof. Jolantą Tambor z Uniwersytetu Śląskiego współorganizowała w latach 2005-2006 dwie międzynarodowe konferencje w Lipsku poświęcone certyfikacji języków polskiego, niemieckiego i czeskiego oraz międzynarodowe konferencje frazeologiczne i paremiologiczne z naukowcami z Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 1994–1999 profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Slawistyki.

Od 1999 roku jest profesorem językoznawstwa zachodniosłowiańskiego w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Lipsku, gdzie wykłada: językoznawstwo słowiańskie, fonetykę, morfologię, słowotwórstwo i leksykologię języka polskiego oraz czeskiego, frazeologię polską, czeską i niemiecką, problematykę tłumaczeń polsko-niemieckich, wybrane zagadnienia lingwistyki słowiańskiej, historię języków zachodniosłowiańskich.

Przewiń na górę