DIANA RUBENE

ŁOTWA – DAUGAVPILS

RUBENE DIANA
DIANA RUBENE

Diana Rubene (ur. 1978), absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (2003).
W latach 2006–2011 asystentka w Katedrze Rusycystyki i Slawistyki Uniwersytetu Daugawpilskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Daugawpilski, 2015).

W latach 2012-2014 w Hutchinson Institute prowadziła szkolenia z języka rosyjskiego. Od 2014 roku pracuje w Infosys Poland Sp. z o.o.

Zebrała informacje o polskich mediach w Łatgalii – obszarze o największej koncentracji Polaków na Łotwie (głównie radio i telewizja), które we współpracy z różnymi organizacjami polonijnymi aktywizują i integrują Polonię, a także informują o codziennym życiu Polaków w Łatgalii. Co więcej, takie media odgrywają ważną rolę w popularyzacji języka i kultury polskiej.

Jej zainteresowania dydaktyczne koncentrowały się wokół zagadnień językoznawstwa porównawczego.

Przewiń na górę