EDMOND GOGOLEWSKI

FRANCJA – LILLE

Edmond Gogolewski (ur. 1936) – polonista, profesor, pracownik najstarszej katedry polonistycznej we Francji, mieszczącej się na Uniwersytecie Lille III (l’Université Charles-de-Gaulle – Lille III), kierował nią od 1996 roku.

Badacz pochodzi ze środowiska polskiej emigracji górniczej i jako pierwszy z niej podjął studia polonistyczne w Lille. Opisał losy polskich górników w północnej Francji, a także historię polskiej i polonijnej edukacji w szkole podstawowej i średniej w regionie Nord-Pas-de-Calais oraz dzieje stowarzyszeniowe Polonii w okresie między- i powojennym.

Artykuły

 • Les emprunts lexicaux français dans la langue polonaise des émigrés polonais du Nord de la France, „Revue des Études Slaves” 1979, nr  52–4.
 • Le Kupiec polski we Francji, organe des commerçants et artisans polonais en France: 1934–1969, w: La presse polonaise en France 1918–1984, red. D. Beauvois, Villeneuve d’Ascq: Revue du Nord, 1988.
 • Prasa polska we Francji w okresie II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu, w: Z dziejów polskiej prasy na obczyźnie (od września 1939 roku do współczesności), red. M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2002.

Książki:

 • L’entrée de la Pologne dans l’Union européenne, Lille: le Rayonnement culturel polonais, 2001.
 • Michał Franciszek Kwiatkowski (1883–1966), Lille: RCP, 2000.
 • La chorale Millenium de Marles, Calonne, Auchel, Pas-de-Calais, Villeneuve-d’Ascq: Centre d’étude de la culture polonaise, Université Charles de Gaulle-Lille III, 2000.
 • Szkolnictwo polskie we Francji (1833–1990), tłum. S. Kaufman, J. Łukaszewicz, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1998.
 • Les Polonais et la Pologne dans la tourmente de la Deuxième Guerre mondiale, Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires Du Septen-Trion, 1998.
 • La langue polonaise dans l’enseignement élémentaire et secondaire en France: 1833–1990; Lille: Centre d’étude de la culture polonaise de l’Université Charles de Gaulle-Lille III, 1994.
 • L’enseignement du polonais en France avant la seconde guerre mondiale, Lille: le Rayonnement culturel polonais, 1990.
 • Album aux souvenirs, Lens: Centre d’études de la culture polonaise de l’Université de Lille III, 1987.
 • L’enseignement de la langue polonaise dans les écoles primaires en France, Villeneuve d’Ascq: Université de Lille III, 1981.

Inne (skrypty, broszury itd.):

 • La protection des Polonais en France: problèmes d’intégration et d’assimilation [postępowanie z kolokwium, 15 i 16 maja 1997], Villeneuve d’Ascq: Université Charles-de-Gaulle, DL 1999.
 • Les bases du polonais, Villeneuve d Ascq; Lille III: [s. n.], 1993.
 • Cours de grammaire de polonais, Lille III: Université : Centre de Télé-enseignement, [198.].
 • Vocabulaire courant du Polonais moderne, Lille : université Lille III, 1977.

Przez całe życie zajmował się promocją i rozwojem kultury polskiej w północnej Francji, był gorącym orędownikiem polskiej emigracji, członkiem zwyczajnym Światowej Rady Badań nad Polonią, mocno wspierającym francuskie stowarzyszenia polonijne.

Był organizatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń polonijnych zarówno o charakterze popularyzatorskim, jak i naukowym. W 2017 roku w ramach działalności Ośrodka Badań nad Kulturą Polską Uniwersytetu Charles de Gaulle – Lille III zorganizował konferencję pt. La protection des Polonais en France, problèmes d’intégration et d’assimilation [Opieka nad Polakami we Francji, problemy integracji i asymilacji].

W 2002 roku nakładem wydawnictwa IKF wydano dedykowaną badaczowi książkę pt. Ze studiów nad polskim dziedzictwem w świecie: księga dedykowana Profesorowi Edmondowi Gogolewskiemu (red. L. Nowak, M. Szczerbiński; Gorzów Wielkopolski).

Wykładał na polonistyce l’Université Charles-de-Gaulle – Lille III. Prowadził zajęcia zarówno z polskiej gramatyki, jak i leksykologii. Jest autorem skryptów: Cours de grammaire de polonais; Vocabulaire courant du Polonais moderne; Les bases du polonais. Szczególnie interesował się dziejami polskiej emigracji we Francji.

Przewiń na górę