EDWARD (EDDIE) RONOWICZ

AUSTRALIA - SYDNEY

Profesor na Macquarie University w Sydney.

Kolejne stopnie i tytuły licencjata (1969), magistra (1970) oraz doktora (1977) uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako profesjonalny tłumacz z języków angielskiego, rosyjskiego i polskiego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.

Jest autorem 4 książek, 2 podręczników do nauki języka polskiego dla osób anglojęzycznych i redaktorem dwóch książek z zakresu studiów międzykulturowych. Dodatkowo napisał liczne artykuły m.in. z dziedziny lingwistyki stosowanej, nauczania języków obcych, studiów kontrastywnych i studiów międzykulturowych.

  • English: one language, different cultures, wyd. Cassell, London 2007. (redaktor)
  • English: one language, different cultures, Second Edition, Continuum, London 2007. (redaktor)
  • Poland – a handbook in intercultural communication, National Centre for English Language Teaching and Research, Macquarie University 1995.
  • Intermediate Polish for English Speaking Students, The Polish Studies Foundation, Macquarie University 1990.
  • Elementary Polish for English Speaking Students, The Polish Studies Foundation, Macquarie University 1989.
  • Kierunki w metodyce nauczania języków obcych – przegląd historyczny (Trends in foreign language teaching a  historical survey), Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1982.
  • Pomoce audialne w nauczaniu języków obcych (Audio-aids in foreign language teaching), Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1979.

Wykładowca języka polskiego, twórca wielu opracowań, autor kilku podręczników do języka polskiego dla osób anglojęzycznych.

W latach 1981-1984 był profesorem wizytującym na Wydziale Języków i Kultur Słowiańskich (Department of Slavic Languages and Literatures) na Indiana University w Boomington. Od 1984 roku jest wykładowcą na Macquarie University.

Tłumaczył książki i artykuły naukowe z zakresu lingwistyki, lingwistyki stosowanej, filozofii i edukacji, a także inne prace. W latach 1982-1983 tłumaczył wycinki z polskiej prasy dla amerykańskich instytucji zainteresowanych wydarzeniami w Polsce.

Przewiń na górę