EDWARD MOŻEJKO

KANADA - EDMONTON

Edward Możejko urodził się 15.07.1932 r. w Samarkandzie w Uzbekistanie. Z powodu prześladowań i stalinowskich represji jego rodzina przeniosła się do Witebska na Białorusi, gdzie przebywała aż do początku II wojny światowej, a potem przeniosła się do Polski. Od 1951 do 1964 studiował filologię słowiańską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1964 roku obronił doktorat na podstawie rozprawy dotyczącej twórczości bułgarskiego pisarza Yordana Yovkova.

W latach 1965-1968 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Aarhus w Danii, a rok później wyjechał do Kanady, gdzie przyjął posadę wykładowcy na The University of Alberta w Edmonton.

W 1971 roku objął stanowisko profesora wizytującego na University of London’s School (slawistyka), a w 1972 był ponownie profesorem wizytującym na Uniwersytecie z Aarhus, zaś w latach 1991-92 był związany z Centrum Badań Słowiańskich na Uniwersytecie Hokkaido w Sapporo w Japonii.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą teoretycznych i historycznych problemów europejskiego modernizmu literackiego, wielokulturowości i literatury rosyjskiej XX wieku. Książka Socialist Realism: Theory, Development and Failure of a Literary Method, która ukazała się w języku niemieckim w 1977 roku, jest uważana za pierwszą dużą zachodnią monografię na temat socrealizmu.

Otrzymał wiele nagród, m.in. nagrodę przyznaną za badania naukowe na Uniwersytecie Alberty – McCalla Professorship Award w 1985 roku. W październiku 2000 r. nadano mu tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klimenta Ohridskiego.

Jest członkiem Królewskiego Towarzystwa Kanadyjskiego (Fellow of the Royal Society of Canada).

  • Wielka szansa czy iluzja: wielokulturowość w dobie ponowoczesności, ER(R)GO. „Teoria–Literatura–Kultura” 2003, 1 (6).
  • Literatura porównawcza w wielokulturowości, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 2001, 1 (66).
  • Realizm socjalistyczny: teoria, rozwój, upadek, Kraków 2001.
  • Between Anxiety and Hope : the Writings and Poetry of Czeslaw Milosz, Edmonton 1988, 2000.
  • Modernizm literacki: niejasność terminu i dychotomia kierunku, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1994, 5/6 (29/30).

W latach 1991-2002 był redaktorem dwujęzycznego kwartalnika „Dialogi-Dialogues” poświęconego kulturze polsko-kanadyjskiej oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „Canadian Slavonic Papers” (lata 1991-2001). Opublikował wiele prac o polskiej kulturze, zainicjował wiele projektów współpracy z polskimi uczelniami.

Aż do przejścia na emeryturę w 1998 roku prowadził zajęcia z literatury porównawczej oraz języków i literatur słowiańskich, dzieląc obowiązki dydaktyczne ze stanowiskiem kierownika Wydziału Literatury Porównawczej na Uniwersytecie Alberty w Edmonton.

Do przejścia na emeryturę w 1998 roku wykładał regularnie także na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Przewiń na górę