EDYTA NOWOSIELSKA

WIELKA BRYTANIA – CAMBRIDGE

Edyta Nowosielska
EDYTA NOWOSIELSKA

Edyta Nowosielska (ur. 27 marca 1968 w Wadowicach) – w latach 1990–1996 studiowała filologię polską (ze specjalnością nauczycielską) na Uniwersytecie Jagiellońskim, obroniła pracę magisterską o problemach przekładu w ujęciu kognitywnym. W latach 2019–2020 poszerzyła swoje wykształcenie o studia podyplomowe w zakresie nauczanie języka polskiego jako obcego w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu.

W kwietniu 2000 r. założyła pierwszą w Londynie prywatną szkołę języka polskiego jako obcego – Polword , w której pełni obecnie funkcję dyrektora i jest lektorką języka polskiego. Od października 2014 r. pracuje na Uniwersytecie Cambridge jako lektorka języka polskiego.

Od 2019 r. jest oficjalnym egzaminatorem GCE w AQA (Assessment And Qualifications Alliance – organizacji zajmującej się m.in. egzaminami z języka polskiego jako obcego w angielskich szkołach średnich – GCSE, GCE). Oprócz poprawiania corocznych egzaminów pisemnych, zajmuje się przeprowadzaniem w szkołach angielskich egzaminów ustnych, które są jedną ze składowych GCSE. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z glottodydaktyką, a przede wszystkim – nowymi metodami nauczania języka polskiego jako obcego. Współpracuje m.in. z Callan Organization, zajmując się przystosowaniem metody Callana do nauczania języka polskiego jako obcego – opracowała i przeprowadziła kurs przygotowawczy oparty na tym sposobie nauczania. Jej badania, obok grup eksperymentalnych, obejmowały kursy w grupach porównawczych.

Współpracowała z międzynarodowymi firmami prowadzącymi specjalistyczne szkolenia językowe, m.in. z Communicaid Ltd. (Culture and Communication Skills Consultancy), brytyjskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych (Foreign and Commonwealth Office, FCO), Komisją Europejską i Ministerstwem Obrony (Ministry of Defence, MoD), gdzie uczyła języka polskiego brytyjskich oficerów i dyplomatów wyjeżdżających do placówek w Polsce.

W latach 2000–2001 zorganizowała i prowadziła pierwsze dwa kursy języka polskiego jako obcego na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie, PUNO na dwóch poziomach: początkującym oraz A-Level – zaawansowany kurs języka i kultury. Związana była również z University College London w latach 2012–2015, gdzie uczyła studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz doktorantów. Od października 2014 r. pracuje na Uniwersytecie Cambridge jako lektorka języka polskiego. Prowadzi kursy językowe na Polish Open Courses oraz Polish Studies, a w roku akademickim 2012/2013 kierowała rocznym kursem językowym w Polskim Ośrodku Naukowym UJ w Londynie. W tym mieście angażuje się również w życie Polonii brytyjskiej. Od 2000 do 2016 roku (z przerwami) pracowała w Polskiej Szkole Sobotniej (Putney-Wimbledon), przygotowując młodzież do egzaminów na poziomie GCSE (tzw. „małej matury”) oraz A-Level („dużej matury”). Jest członkinią Zakładu Dydaktyki Polonijnej na PUNO, Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

Edyta Nowosielska prowadzi zajęcia ze studentami indywidualnymi i kursy grupowe na wszystkich poziomach zaawansowania języka polskiego oraz przygotowuje do egzaminów dla tłumaczy (między innymi na Westminster University) i do egzaminów certyfikatowych. Zajmuje się również prowadzeniem kursów specjalistycznych: biznesowych, ekonomicznych, turystycznych. Pracowała także w szkołach angielskich, ucząc młodzież języka polskiego jako obcego, m.in. w Collingham College czy The North London International School (przygotowanie do matury międzynarodowej – The International Baccalaureate, IB).

Przewiń na górę