ERIKA WORBS

NIEMCY – MOGUNCJA (NIEM. MAINZ)

Erika Worbs – profesorka Katedry Slawistyki Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji.

W latach 1970–1993 pracowała jako asystentka na polonistyce na Uniwersytecie im. Humboldtów w Berlinie. Dwukrotnie obroniła tytuł doktora (1980 i 1989), od 1993 jest wykładowczynią języka i kultury polskiej na Uniwersytecie w Moguncji.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą polskiego językoznawstwa – ze szczególnym uwzględnieniem leksykologii i frazeologii, a także kulturoznawstwa, zajmuje się również translatologią.

Monografia (habilitacja)

  • Theorie und Praxis der slawisch-deutschen Phraseographie, Mainz: Liber Verlag, 1994 („Slavica Moguntiaca” 16).

Słowniki

  • Phraseologisches Wörterbuch. Polnisch-Deutsch, Leipzig: Enzyklopädie, 1990.
  • (współaut. W. Duda, M. Frenzel, S. Skorupka, M. Gehrmann)
  • Worterbuch Der Neologismen Polnisch-Deutsch: Neuer Polnischer Wortschatz Nach 1989, Wiesbaden: Harrassowitz, 2007 (red. naczelna: E. Worbs, współaut.: A. Markowski, A. Meger, współpr.. R. Pawelec, E. Rudnicka) – Wstęp 

Artykuły

Podręcznik

  • Witaj Polsko!, t. 1–5 (współaut. E. Bagłajewska-Miglus, R. Szpigiel, współpr. A. Wankiewicz-Heise), Wiesbaden: Universe Publishing Wiesbaden, 2009–2011.

Jest redaktorką naczelną i zarazem współautorką polsko-niemieckiego słownika neologizmów pt. Worterbuch Der Neologismen Polnisch-Deutsch: Neuer Polnischer Wortschatz Nach 1989, wydanego w 2007 roku nakładem Harrassowitz-Verlag Wiesbaden. Pozycja jest owocem wspólnego projektu Uniwersytetu w Moguncji i Uniwersytetu Warszawskiego, którego celem była dokumentacja zmian leksykalnych w polszczyźnie po 1989 roku oraz wskazanie niemieckich ekwiwalentów badanego słownictwa, a dzięki temu umożliwienie prowadzenia badań porównawczych w zakresie rozwoju najnowszej polskiej i niemieckiej leksyki oraz uzupełnienie dotychczasowych polsko-niemieckich słowników.

Prowadzi zajęcia z zakresu polsko-niemieckiego językoznawstwa porównawczego, w tym leksykologii i frazeologii, historii języka polskiego, kulturoznawstwa oraz przekładoznawstwa, a także zagadnień slawistycznych.

Jest współautorką podręcznika pt. „Witaj Polsko”, który jest pierwszym w zjednoczonych Niemczech podręcznikiem do języka polskiego jako obcego skierowanym do uczniów szkół średnich (klasy VIII–XII).

Przewiń na górę