EUGENIA USTENKO

UKRAINA - KIJÓW

Ustenko Eugenia
EUGENIA USTENKO

Eugenia Ustenko – filolożka, informatyczka.
Jest absolwentką Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie, gdzie studiowała w Instytucie Filologii Obcych. Skończyła również Narodowy Techniczny Uniwersytet Politechnika Kijowska (Wydział Informatyki i Techniki Obliczeniowej).

Ustenko E., Program gramatyczny w nauczaniu języka polskiego jako obcego studentów ukraińskich w: red. Tambor J. Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, tom V W kręgu (glotto)dydaktyki,  Katowice 2018, str. 615‒622. 

Jest dyrektorką oraz założycielką Centrum Nauki Języka Polskiego jako Obcego POLONISTA w Kijowie. Jest członkinią Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. A. Mickiewicza w Kijowie, gdzie prowadzi aktywne działania na rzecz promocji polskiej kultury i języka polskiego oraz organizuje różnego typu szkolenia o charakterze kulturalno-oświatowym.

Od 2010 roku zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego. Mieszka na stałe i pracuje w Kijowie. Jest też autorką pracy Wirtualna uczelnia – system uczenia się na odległość (D-learning).

Przewiń na górę