FILIP KOZINA

CHORWACJA – ZAGRZEB (ZAGREB)

Filip Kozina urodził się w 1981 roku w Zagrzebiu. W 1999 roku rozpoczął studia polonistyczne i kroatystyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Zagrzebiu. Dyplom uzyskał w 2005 roku na podst. pracy pt. A.G. Matoš: Umjetnost i nacionalizam. Pracę w Katedrze Języka i Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym  na Uniwersytecie w Zagrzebiu rozpoczął w 2005 roku jako ‘nowicjusz’ i współpracownik przy dwóch naukowych projektach, od 2013 był na stanowisku  starszego asystenta, a od 2016 roku pracuje jako docent.

Rozprawę doktorską pt. Srednja Europa u putopisima i esejima Andrzeja Stasiuka obronił w 2013 roku.

Zajmuje się tłumaczeniami pisemnymi (teksty naukowe, literackie) i konferencyjnymi z języka polskiego, współpracuje z wydawnictwem „Našа djeca”.

 • Prisutnost odsutnog: pamćenje povijesti u „Pripovijetkama za vrijeme preseljenja” Pawela Huellea. „Književna smotra” 2009, nr 1 (151), s. 119–130.
 • Literatura polska w Chorwacji: inicjatywy wydawnicze, instytucjonalne i prywatne (1990-2006) (z Đ. Čilić Škeljo), w: Literatura polska w świecie, III: Obecności, red. R. Cudak, Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 189–201.
 • Dlaczego Miłosz, a nie Brandys? (z Đ. Čilić Škeljo), w: Literatura polska w świecie, IV: Oblicza światowości, red. R. Cudak, Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2012, s. 233–244. 
 • Uznosita predodžba Srednje Europe Czesława Miłosza i Milana Kundere. „Književna smotra” 2013, nr 3–4 (169), s. 23–35.
 • Recepcja twórczości Andrzeja Stasiuka w Chorwacji, w: Literatura polska w świecie, V: Mapowanie, opisy, interpretacje, red. R. Cudak, Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2014, s. 60– 72. 
 • Religijske teme i motivi u putopisima i esejima Andrzeja Stasiuka o Srednjoj Europi. W: Symbole władzy – władza symboli. Red. M. Dyras, B. Suchoń-Chmiel, T. Kwoka. Kraków: Wydawnictwo Scriptum, 2014, s. 77–88.
 • Osobni kontakti s Poljacima i poljska književnost u ostavštini A. G. Matoša. W: „Književna smotra” 2015, nr 2 (176), s. 163–173.
 • Gdje se nalazi Srednja Europa Andrzeja Stasiuka? W: Život mora biti djelo duha. Red. Z. Kovačević, I. Vidović Bolt. Zagreb: Disput, 2017, s. 195–203.

Kilkukrotnie przebywał na stażu naukowym w Polsce na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Uczestnik konferencji naukowych w Polsce i w Europie. W 2016 roku wygłosił referat pt. Antun Gustav Matoš jako piewca polskości na VI Światowym Kongresie Polonistów w Katowicach

Prowadzi kursy tłumaczeniowe i zajęcia dotyczące literatury polskiej dla słuchaczy studiów polonistycznych na Uniwersytecie w Zagrzebiu.

 • Zbigniew Herbert, Kamen s katedrale [Kamień z katedry], w: Zbigniew Herbert, Moć ukusa. Zagreb: Disput, 2009. (esej w książce z wybranymi utworami Z. Herberta).
 • Maria Dąbrowska-Partyka, Hrvatska u Europi – Europa u Hrvatskoj. Prevrednovanja u okviru kanona hrvatske književnosti. [Chorwacja w Europie – Europa w Chorwacji. Przewartościowania w obrębie kanonu literatury chorwackiej], „Književna republika’’ 2007, nr 10–12, s. 184–200.
 • Patrycjusz Pająk, Filmska slicica iz života jedne gradske četvrti (Filmowy obrazek z życia pewnej dzielnicy). „Književna smotra’’ 2010, nr 155, s. 17–20.
Przewiń na górę