GÁBOR LAGZI

WĘGRY – DEBRECZYN, VESZPRÉM

Gabor Lagzi
GÁBOR LAGZI

Gábor Lagzi (ur. 14 września 1974 r. w Warszawie) – węgierski historyk i polonista, dyplomata, wykładowca na Uniwersytecie w Debreczynie i Uniwersytecie Pannon w Veszprém, od 2020 r. dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie.

Ukończył historię i polonistykę na Uniwersytecie Loránda Eötvösa w Budapeszcie, a także w Studium Europy Wschodniej UW. Jest założycielem fundacji Terra Recognita, zajmującej się współpracą kulturową między krajami Europy Środkowej.

W latach był 1999–2006 współpracownikiem Instytutu László Telekiego, w latach 2007–2013 wykładowcą na polonistyce na Uniwersytecie w Debreczynie. W latach 2013–2017 był zatrudniony na Uniwersytecie Pannon w Veszprém. Od 2017 do 2020 był pracownikiem Ambasady Węgier w Warszawie, od września 2020 r. jest dyrektorem Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. W 2007 r. uzyskał doktorat na Uniwersytecie Loránda Eötvösa, tamże w 2016 r. się habilitował.

Oto wykaz wybranych publikacji.

  • A lengyel keleti politika. Lengyelország keleti szomszédság- és nemzetpolitikája, 1989-2009 [Polska polityka wschodnia. Polityka Polski wobec wschodnich sąsiadów i mniejszości polskiej], Budapest: Terra Recognita Alapítvány, 2011.
  • Ellenzékiség és együttműködés között: ukránok a két világháború között Lengyelországban, 1918–1939 [Pomiędzy opozycją a współpracą. Ukraińcy w Polsce międzywojennej, lata 1918–1939], Budapest: L’Harmattan, 2015.
  • Węgry i my. Antologia tekstów o tematyce węgierskiej w publikacjach Instytutu Literackiego, Kraków: Instytut Książki, 2020. (wybór, oprac. i wstęp G. Lagzi; Seria w kręgu paryskiej Kultury)
  • Polski redaktor i węgierski polonista: korespondencja Jerzego Giedroycia i Györgya (George’a) Gömöriego, 1958–2000, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2018. (oprac. G. Lagzi)

Autor licznych monografii oraz artykułów naukowych poświęconych Polsce i Europie Środkowej w XX wieku, wśród swoich najważniejszych zainteresowań badawczych wymienia dorobek związanego z Jerzym Giedroyciem.

Prowadził przede wszystkim zajęcia z zakresu historii i kultury Polski, stosunków polsko-węgierskich, geopolityki Europy Środkowo-Wschodniej, rzadziej lektoraty języka polskiego.

Przewiń na górę