GABRIELA OLCHOWA

SŁOWACJA – BAŃSKA BYSTRZYCA (BANSKÁ BYSTRICA)

Gabriela Olchowa
GABRIELA OLCHOWA

Gabriela Olchowa – językoznawczyni, slawistka – w tym polonistka, związana z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz Uniwersytetem w Preszowie (Słowacja). Studia magisterskie i doktoranckie ukończyła na Uniwersytecie Opolskim.

  • Majewska-Wójcik A., Račáková, Smoleń-Wawrzusiszyn M., Olchowa G., Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.
  • Formuły inicjalne i finalne w tekstach naukowych – ujęcie porównawcze, w: Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich, red. R. Przybylska, W. Śliwiński, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.
  • Formuły nawiązujące i kończące kontakt w języku polskim i słowackim (na przykładzie telewizyjnych programów informacyjnych), w: Języki słowiańskie w procesie przemian, red. G. Olchowa, M. Balowski, Bańska Bystrzyca: Uniwersytet Macieja Bela w Bańskiej Bystrzycy, 2015.
  • Polski i słowacki model grzeczności w ujęciu socjolingwistycznym (na przykładzie formuł początkowych i końcowych), „Postscriptum Polonistyczne” 2015, nr 1, s. 15-25. Dostępny w Internecie: „Postscriptum Polonistyczne” 2015, nr 1, lub „Postscriptum Polonistyczne” 2015, nr 1, s. 15-25.
  • System adresatywny języka polskiego i słowackiego na początku XXI wieku, Hradec Králové: Gaudeamus, 2018.

Jest redaktorką serii „Język Polski i Kultura” wydawanej na UMB w Bańskiej Bystrzycy. Brała udział w VI Światowym Kongresie Polonistów , prezentując referat w sekcji Polonistyki zagraniczne.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu etykiety językowej i języka religii w ujęciu porównawczym.

W latach 2002–2007 pracowała jako lektorka języka polskiego. Zatrudniona jest na stanowisku docentki w Uniwersytecie Macieja Bela w Bańskiej Bystrzycy, w którym od 2012 roku współprowadzi Centrum Języka i Kultury Polskiej. W obrębie jej zainteresowań są także glottodydaktyka, rozwijanie kompetencji socjokulturowej, stosunki polsko-słowackie i krytyka przekładu.

Przewiń na górę