GERMAN RITZ

SZWAJCARIA – ZURYCH

German Ritz urodził się 22.4.1951 r. w Blitzingen (Szwajcaria). W latach 1972-1977 studiował języki niemiecki, rosyjski oraz języki romańskie na uniwersytetach w Zurychu oraz Genewie. Rozprawę doktorską obronił w 1980 roku – dotyczyła przekładów. W 1989 r. na Uniwersytecie w Zurychu wydał swoją habilitację pod tytułem Proza polska 1956-1976. Model rozwoju. Jego głównym obszarem badań jest literatura polska XIX i XX wieku, literatura homoerotyczna oraz teoria gender, zależności płci.

Monografie:

 • Die polnische Prosa 1956–1976. Modellierung einer Entwicklung, Slavica Helvetica, Bern 1990.
 • Jarosław Iwaszkiewicz. Ein Grenzgänger der Moderne, Slavica Helvetica, Bern 1996.
 • Jarosław Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności. Horyzonty nowoczesności, Kraków 1999.
 • Polskie spotkania z Niemcami. Jarosław Iwaszkiewicz i Stefan George (Eine polnische Deutschlandbegegnung), w: Stawisko. Almanach Iwaszkiewiczowski, Podkowa Leśna 1999.
 • Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu (Ein Faden im Labyrinth des Begehrens. Geschichte und Poetik des Anderen des Geschlechts in der polnischen Literatur), Warszawa: Wiedza Powszechna, 2002.
 • Poeta romantyczny i nieromantyczne czasy. Juliusz Słowacki w drodze do Europy –pamiętniki polskie na tropach narodowej tożsamości, (Romantischer Dichter und (nicht)romantische Zeit. Juliusz Słowacki auf dem Weg nach Europa – polnische Erinnerungen auf der Suche nach der nationalen Identität), Kraków 2011.

Artykuły

 • Polska liryka współczesna a postmodernizm, „Odra” 1994, nr 2.
 • Wyzwanie historii. Próba literackiego odczytania opowiadań Iwaszkiewicza czasu wojny i odbudowy (Die Herausforderung der Geschichte. Versuch einer literarischen Lektüre von Iwaszkiewiczs Kriegs- und «Aufbau»-Erzählungen), “Twórczość” 1994, nr 2.
 • Stosunek niejednoznaczny, czyli Jarosław Iwaszkiewicz wobec władzy (Jarosław Iwaszkiewicz. Das uneindeutige Verhältnis zur Macht), “Teksty Drugie” 1995, nr 1.
 • Powstawanie i rozpad historycznych wizji Polski u Iwaszkiewicza (Entwurf und Zerstörung von historischen Visionen Polens bei Iwaszkiewicz), „Twórczość” 1995, nr 2.
 • Podróż i wspomnienia. Opowiadania włoskie i ukraińskie (Reise und Erinnerung. Die italienischen und ukrainischen Erzählungen Iwaszkiewiczs), w: Almanach Iwaszkiewiczowski, t. 2, red. A. Brodzka, M. Bojanowska, Z. Jarosiński, O. Koszutski, Podkowa Leśna 1995.
 • Krytyka przekładu a historia recepcji (Überetzungskritik als Baustein einer Rezeptionsgeschichte), „Literatura na Świecie” 1999, nr 5–6, 1999.
 • Dyskurs płci w ujęciu porównawczym (Geschlechterdiskurs im Vergleich), „Teksty Drugie” 1999, nr 5–6.
 • Między gender a narodem – kobiety w polskim romantyzmie albo język płci, „Postscriptum Polonistyczne” 2006, nr 52. 

Wszystkie artykuły Germana Ritza opublikowane w „Tekstach Drugich”

German Ritz jest świetnym znawcą polskiej literatury i kultury. To autor ważnej obszernej publikacji o polskiej prozie („Die polnische Prosa. Modellierung einer Entwicklung”). Wielkie uznanie polskiej krytyki i polskich badaczy dały mu dwie prace poświęcone Iwaszkiewiczowi

Pracownik Katedry Literatur Zachodniosłowiańskich, w szczególności wykładowca na polonistyce, kierownik biblioteki i opiekun naukowy seminarium słowiańskiego na Uniwersytecie w Zurychu. Wykładał m.in. literaturę polską na Uniwersytecie w Zurychu

Przewiń na górę