HALINA FILIPOWICZ

STANY ZJEDNOCZONE - MADISON

Halina Filipowicz – ur. w 1947 roku w Moskwie. Wykładowczyni akademicka, badaczka, tłumaczka.

W 1969 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim. W 1974 roku wyjechała do USA. W 1979 roku na University of Kansas (USA) obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską – otrzymała nagrodę za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu studiów wschodnioeuropejskich. Obecnie pracuje w Katedrze Germanistyki, Skandynawistyki i Slawistyki (wcześniej Katedra Języków i Literatur Słowiańskich) na stanowisku profesora na Uniwersytecie Wisconsin-Madison. Od 1982 roku kieruje tam sekcją polonistyczną.

Jest członkinią stowarzyszeń związanych z nauczaniem języków:  American Association of Teachers of Slavic and Eastern European Languages (AATSEEL); Modern Language Association (MLA).

Jest laureatką licznych nagród: Oswald Prentiss Backus III przyznawanej za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu studiów wschodnioeuropejskich (1981); nagroda im. Barbary Heldt za najlepszy artykuł w dziedzinie women’s studies (2003), za artykuł: Othering the Kosciuszko Uprising: Women as Problem in Polish Insurgent Discourse), dwukrotna laureatka nagrody Honored Instructor Award, przyznawanej przez studentów University of Wisconsin-Madison, mieszkajacych w domach akademickich (2010, 2018).

Monografie:

 • A Laboratory of Impure Forms: The Plays of Tadeusz Róż New York: Greenwood Press, 1991.
 • Laboratorium form nieczystych: Dramaturgia Tadeusza Róże Tłum. Tomasz Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2000.
 • Polonistyka po amerykańsku: Badania nad literaturą polską w Ameryce Północnej (1990-2005). Halina Filipowicz, Andrzej Karcz, Tamara Trojanowska. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badan Literackich Polskiej Akademii Nauk, 2005. 
 • Taking Liberties: Gender, Transgressive Patriotism, and Polish Drama, 1786-1989. Ateny: Ohio University Press, 2014.

Rozdziały w książkach

 • The Puzzle of Tadeusz Rózewicz’s White Marriage. In: Themes in Drama: Drama and Philosophy. James Redmond. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 211-23.
 • Tadeusza Różewicza trylogia postmodernistyczna. In: Dramat i teatr po roku 1945. Jacek Popiel. Wroclaw: Wiedza o Kulturze, 1994. 85-101.
 • Teatr po Solidarności, dramat po Różewiczu. In: Culture of the Time of Transformation: International Congress. Janos Brendel and Stanislaw Jakóbczyk. Poznań: Wydawnictwo WiS, 1998. 359-63.
 • Przeciw ‘literaturze kobiecej’. In: Cialo i tekst: Feminizm w literaturoznawstwie; antologia szkicó Red. Anna Nasilowska. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badan Literackich Polskiej Akademii Nauk, 2001. 222-34.
 • Tekst – performer: Dramaturgia Zbigniewa Herberta a problem performatywnosci. In: Polonistyka po amerykańsku: Badania nad literaturą polską w Ameryce Północnej (1990-2005). Halina Filipowicz, Andrzej Karcz, and Tamara Trojanowska. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badan Literackich Polskiej Akademii Nauk, 2005. 157-82.
 • In: Gombrowicz emigrantów: Na podstawie ankiety Michala Chmielowca w londynskich “Wiadomosciach.” Red. Miroslaw A. Supruniuk. Torun: Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2006. 107-10.
 • Pulapki, paradoksy i wyzwania gender studies. In: Polonistyka bez granic. Ryszard Nycz, Wladyslaw Miodunka, and Tomasz Kunz. 2 vols. Kraków: Universitas, 2010. 1:55-62.

Artykuły w czasopismach naukowych

Jest redaktorką naczelną „The Polish Review” (czasopismo wydawane przez Polski Instytut Sztuki i Nauki w Nowym Jorku oraz Polską Akademię Umiejętności w Krakowie).  W wydawnictwie Academic Studies Press w Bostonie jest redaktorką naukową serii „Polish Studies”. Członkini rad naukowych i redakcyjnych czasopism: „Studia Humanistyczne”, „Ruch Literacki”, „Transfer: Reception Studies”„Polish Theatre Journal” oraz „Slavic and East European Journal”

Obecnie pracuje nad dwoma projektami: książką Trespassing through Silences: The Holocaust, Cultural Memory, and Polish Drama, 1942-2013 oraz nad artykułem: “What Is Holocaust Drama? Roman Brandstaetter’s Plays Revisited.”

Na Uniwersytecie Wisconsin-Madison prowadzi zajęcia dydaktyczne o różnorodnej tematyce m.in.: zarys historii literatury polskiej (od XIV wieku do współczesności), zagadnienia genderowe, teatrologia, przedstawienie Holokaustu w polskiej literaturze, tematy tabu w polskiej literaturze i kulturze, kobiety w literaturze słowiańskiej, lektorat języka polskiego.

Wykładała na amerykańskich i polskich uniwersytetach, m. in. Brown University, University of Chicago, Columbia University, Harvard University, University of Illinois-Chicago, Indiana University, University of Kansas, University of Toronto, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Badaczka XIX i XX-wiecznego teatru i dramatu. Zajmuje się literaturą (szczególnie polską literaturą emigracyjną oraz problematyką polską-żydowską) i historią idei. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół badań genderowych i dyskursu feministycznego w polskiej kulturze.

Publikowała w renomowanych czasopismach zagranicznych, m.in. „Modern Drama,Shakespeare Quarterly”, „Slavic and East European Journal”, „Slavic Review”, „Theatre Journal”, a także polskich periodykach („Pamiętnik Teatralny”, „Teksty drugie”, „Postscriptum Polonistyczne”).

 • Hera, Janina. „The Theatre of Dreams and the Imagination.” Tłum. Halina Filipowicz and Robert Findlay. Mime, Mask and Marionette 1 (Summer 1978): 87-94.
 • Dernalowicz, Maria. Adam Mickiewicz. Tłum. Halina Filipowicz. Warszawa: Interpress, 1981.
 • Osinski, Zbigniew. “Grotowski Blazes the Trails: From Objective Drama to Ritual Arts.” Tłum. Ann Herron and Halina Filipowicz. Red. Halina Filipowicz. TDR: A Journal of Performance Studies 35, no. 1 (Spring 1991): 95-112.
 • Osinski, Zbigniew. “Grotowski Blazes the Trails: From Objective Drama to Art as Vehicle.” Tłum. Halina Filipowicz and Ann Herron. Red. Halina Filipowicz. The Grotowski Sourcebook. Lisa Wolford and Richard Schechner. London: Routledge, 1997. 383-98.
 • Osinski, Zbigniew. “Grotowski Blazes the Trails: From Objective Drama to Art as Vehicle.” Tłum. Halina Filipowicz and Ann Herron. Red. Halina Filipowicz. The Grotowski Sourcebook. Red. Lisa Wolford and Richard Schechner. London: Routledge, 2001. 385-400.
Przewiń na górę