HÉLÈNE WŁODARCZYK

FRANCJA – PARYŻ

Hélène Włodarczyk
HÉLÈNE WŁODARCZYK

Hélène Włodarczyk urodziła się w 1950 roku w Paryżu. W latach 1967–1972 studiowała filozofię i slawistykę w École normale supérieure w Paryżu.  Habilitację otrzymała w 1980 roku na Université Paris Sorbonne, a profesurę w 1983 roku.

W latach 1983-2014 pełniła funkcję nauczyciela akademickiego na Université Paris Sorbonne.

 • Description formelle des énoncés à vocatif en polonais, „Revue des etudes slaves” 1990, 62 (1), s. 453–479.
 • Gombrowicz et les signes ou la sémiotique comme méthode littéraire, „Revue de Litterature Comparee” 2003/3, nr 307, (3), s. 293–303.
 • La plus française des écrivains polonais du XXe siècle, „Revue de Littérature Comparée” 2019, Klinkcsieck, Paris, nr 2/370.
 • Le vertige de la circularité: lecture de l’œuvre de Sławomir Mrożek, „Revue des etudes slaves” 1991, 63 (2), s. 505–527.
 • Lingwistyka na polonistyce krajowej i zagranicznej w dobie filozofii informatyczno-logicznej, „LingVaria” Rok IV, 2009, nr 1, (7), s. 65–79.
 • L’Interprétation dynamique des centres d’intérêt dans les dialogues français et polonais, „Etudes linguistiques romano-slaves offertes a Stanisław Karolak”, Oficyna Wydawnicza Edukacja, Kraków 2003, s. 511–528.
 • Meta-informative Centering in Utterances – (Between Semantics and Pragmatics), „Studies in language comapnion series 143”, ed. André Włodarczyk, Hélène Włodarczyk, John Benjamins Publishing Co., 2013.
 • O potrzebie wiedzy o języku polskim kompatybilnej z wiedzą o innych językach narodowych, w: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, t. 5, red. A. Achtelik, K. Graboń, Katowice 2016.
 • O pragmatycznej naturze predykacji (czyli o meta informacji o orzekaniu językowym), „Poradnik Językowy”, nr 8, Warszawa 2016, s. 7–21.
 • Orzekanie i informowanie, „Język – Komunikacja – Informacja”, red. P. Nowak i I. Koutna, tom XI, Wydawnictwo Rys, Poznań 2016, s. 1–22.
 • Quelques problèmes de la syntaxe des numéraux en polonais contemporain, „Revue des etudes slaves” 1988, 60 (3), s. 633–648.
 • Regards sur la littérature polonaise (1939-1989) Entre le marteau de la réalité et l’enclume des rêves, Sorbonne Université Presses, 2022.
 • TADEUSZ KONWICKI: Współczesny polski pisarz i filmowiec, Sorbonne Universite Presses, 1986.
 • Trójwarstwowa struktura informacji w treści wypowiedzi (szkic o programie Gramatyki Rozproszonej), Investigationes Linguisticae vol. XXXIV, 2016, s. 73–112.
 • Wykładniki wartości informacyjnej wypowiedzenia w j. polskim i francuskim (aspekt, określoność, modalność), „Revue des etudes slaves” 1998, 70 (1), s. 53–66.

W listopadzie 2001 roku otrzymała Chevalier des Palmes académiques – francuskie odznaczenie państwowe nadawane wybitnym naukowcom oraz postaciom świata kultury i szkolnictwa.

W maju 2002 roku otrzymała Medal Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dla polskiego środowiska badawczego.

Specjalności H. Włodarczyk to: slawistyka, polonistyka, językoznawstwo komputerowe, filologia słowiańska.

W latach 1983–2014 – profesor lingwistyki polskiej na Uniwersytecie Paris-Sorbonne.

W latach 1983–2006 pełniła funkcję kierowniczki Wydziału Polskiego. W 1999 założyła zespół badawczy „Forme-Discours-Cognition”, po 2002 przemianowany jako Centrum Lingwistyki Teoretycznej i Stosowanej (CELTA), którym kierowała do 2014. CELTA zajmowało się badaniami łączącymi specjalistów różnych języków, m.in. badaniami komputerowymi nad wspólnym metajęzykiem gramatycznym do opisu języków europejskich oraz współpracą w zakresie lingwistyki opisowej i lingwistyki komputerowej. Ponadto Hélène Włodarczyk była koordynatorką seminariów lingwistyki słowiańskiej na Uniwersytecie Paris-Sorbonne.

Prowadzi badania w zakresie gramatyki rozproszonej, pragmatyki, semantyki i analizy dyskursu z André Włodarczykiem.

Aktualne prace i badania: rozprawa o literaturze polskiej w Sorbonne Université Presses (SUP), książka w języku francuskim z wynikami jej wieloletnich badań o aspekcie czasownikowym i o wypowiedzi w języku polskim.

 • Konwicki T., Kompleks polski (Le complexe polon ais), Paris: R. Laffont 1988, Seuil 1992, 1999.
 • Konwicki T., Kronika wypadków miłosnych (Chronique des événements amoureu), Paris: Publications Orientalistes de France, 1987, 1996.
Przewiń na górę