HENRYK SIEWIERSKI

BRAZYLIA - BRASILIA

Henryk Siewierski urodził się 10 lutego 1951 roku we Wrocławiu. W roku 1955 wraz z rodzicami zamieszkał w Skawinie, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 70. pracował jako asystent w Instytucie Filologii Polskiej UJ. W latach 1981-1985 prowadził wykłady z języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Lizbońskim w Portugalii, następnie wyjechał do Brazylii.

Od roku 1986 mieszka w Brazylii. W 1988 r. został profesorem Uniwersytetu Narodowego w Brasilii. W latach 1997-2005 pełnił funkcję dyrektora Instituto de Letras, a także dyrektora Wydawnictwa tegoż Uniwersytetu. W roku 2011 stworzył na Uniwersytecie w Brasilii Katedrę im. Cypriana Kamila Norwida, której głównym celem jest propagowanie literatury i kultury polskiej w Brazylii oraz prowadzenie dialogu i wymiana doświadczeń na gruncie kultury pomiędzy Polską i Brazylią. Zainteresowania naukowe H. Siewierskiego to teoria literatury, literatura porównawcza: literatura polska i brazylijska oraz współczesna poezja.

  • Spotkanie narodów, Paryż: Instytut Literacki,1984,
  • Jak dostałem Brazylię w prezencie, Kraków: Universitas, 1998.
  • História da Literatura Polonesa, Brasilia, 2000, Raj nie do utracenia.
  • Amazońskie silva rerum, Kraków: Universitas, 2006.
  • tom wierszy Outra língua, São Paulo, 2007.
  • W latach 1986-1991 wydawał pismo „Aproximações: Europa de Leste em Língua Portuguesa” (Lizbona, Brasilia).
  • Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, miesięczniku „Kultura” (Paryż), miesięczniku  „Znak”, „Antemurale” i „Tekstach Drugich”.

Badacz literatury polskiej, tłumacz, wykładowca literatury polskiej, założyciel, twórca Katedry im. Cypriana Kamila Norwida na Uniwersytecie Narodowym Brasilii.

Został uhonorowany tytułem honorowego obywatela Skawiny. Uhonorowany Nagroda Literacką Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie.

Wykłada teorię literatury, literaturę porównawczą, literaturę polską, przekładoznawstwo, literaturę brazylijską, poezję współczesną, kulturoznawstwo. Ma zajęcia na studiach podyplomowych i magisterskich z literatury oraz na studiach podyplomowych z translatoryki na Uniwersytecie Narodowym Brazylii.

Jest zasłużonym tłumaczem dzieł pisarzy i poetów polskich na język portugalski. Przetłumaczył na język portugalski utwory m.in. Cypriana Kamila Norwida, Brunona Schulza, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Andrzeja Szczypiorskiego, Tomka Tryzny, Bronisława Geremka, Leszka Kołakowskiego, a na język polski m.in. Mensagem (Przesłanie) Fernanda Pessoi.

Przewiń na górę