INESA KURYAN (IНЭСА КУР’ЯН)

BIAŁORUŚ – MIŃSK

Inesa Kuryan to polonistka, doktor slawistyki, tłumaczka literatury polskiej. Pochodzi z miasta Lida położonego na Białorusi w obwodzie grodzieńskim (jest to drugie pod względem wielkości miasta na Wileńszczyźnie, które – co nie bez znaczenia – niegdyś znajdowało się w granicach I Rzeczypospolitej; fakt ten miał zapewne wypływ zainteresowanie się Inesy Kuryan językiem polskim i polską kulturą).

Chodziła do Szkoły Średniej nr 1 w Lidzie (Средняя школа № 1 г. Лиды), następnie studiowała na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku (Белорусский государственный университет), gdzie zrobiła doktorat, a następnie pracowała jako wykładowczyni. Była członkinią kierowanego przez prof. Teresę Smułkową z Uniwersytetu Warszawskiego zespołu, prowadzącego badania nad brasławszczyzną. Od 1998 r. współpracuje z Instytutem Polskim w Mińsku. Od 2010 r. jest dyrektorką Centrum Polonoznawczego „Studia-Movia” w Mińsku, a od 2012 r. organizatorką i kierowniczką Laboratorium Przekładu Literackiego w Mińsku.

  • Język polski. Grafika. Ortografia. Wymowa. Fonetyka (kurs teoretyczno-praktyczny), Mińsk 2019.
  • Charakterystyka idiolektów języka polskiego, w: Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność, t.1, Historia regionu, charakterystyka socjolingwistyczna, świadectwo mieszkańców, red. E. Smułkowa, Warszawa 2011, s. 184–206.
  • Клiмаў I. П., „«Евангелле» у перакладзе Вас ў iля Цяпiнскага”; Бел. дзярж. ун-т культуры i мастацтваў, Мiнск 2012 (recenzja), „Studia Wschodniosłowiańskie” 2014, nr 14, s. 384–388.
  • „Powierzchowna” interpretacja Historii Gombrowicza

Inesa Kuryan jest jedną z najwybitniejszych tłumaczek literatury polskiej na język białoruski. Jest pomysłodawczynią i organizatorką wielu wydarzeń, mających na celu popularyzację języka polskiego i literatury polskiej na Białorusi.

Wykładowczyni i nauczycielka języka polskiego. Początkowo pracowała na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku. Prowadzi zajęcia (wykłady i warsztaty) poświęcone przekładowi literatury polskiej na język białoruski. Jest autorką podręcznika do nauczania języka polskiego jako obcego pt. Польская мова (polski tytuł: Język polski. Grafika. Ortografia. Wymowa. Fonetyka (kurs teoretyczno-praktyczny), wydanego w 2019 r. nakładem Centrum „Studia-Movia”.

Organizatorka i kierowniczka Laboratorium Przekładu Literackiego w Mińsku. Tłumaczka literatury polskiej na język białoruski (tłumaczyła na język białoruski m.in. wierszowane bajki polskie, poezję dziecięcą i awangardową, wiersze Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskiej czy Bolesława Leśmiana). Jest redaktorką naukową oraz współautorką przekładu Dziadów i Sonetów krymskich Adama Mickiewicza, a także autorką przekładu Kariery Nikodema Dyzmy Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.

Przewiń na górę