ISKRA LIKOMANOVA-ANGELOVA

BUŁGARIA – SOFIA

Iskra Likomanova-Angelova  (ur. w 1955 w Sliweniu, zm. 6 lipca 2011) – profesorka, slawistka, wykładowczyni Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klimenta Ochrydzkiego, językoznawczyni, specjalistka w dziedzinie teorii przekładu, tłumaczka literatury polskiej.

W 1979 roku ukończyła filologię słowiańską (ze specjalnością język polski i serbsko-chorwacki) na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klimensa z Ochrydy. W 1983 roku obroniła doktorat z gramatyki porównawczej języków słowiańskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania badawcze obejmowały mowę potoczną oraz związki międzykulturowe i międzyjęzykowe.

Poniżej wykaz wybranych publikacji.

  • Charakterystyka interpunkcji polskiej w świetle normy i praktyki, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.
  • Синтаксис на българската разговорна реч (Składnia bułgarskiej mowy potocznej), Sofia: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992.
  • Najnowsze tendencje rozwojowe współczesnego języka bułgarskiego: (na materiale języka mass mediów). „Socjolingwistyka” 17 (2003).
  • Obecność literatury polskiej w Bułgarii, w: Literatura polska w świecie, t. 1: Zagadnienia recepcji i odbioru, red. R. Cudak, Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2006.
  • Bułgarskie wybory z literatury polskiej (na materiale z prasy literackiej), „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 1, cz. 1: Wybory translatorskie 1990–2006, red. B. Tokarz, Katowice 2009.

„Była zagorzałą miłośniczką kultury i literatury polskiej, chętnie podejmowała działania popularyzatorskie […]” – pisze we wspomnieniu o badaczce Dorota Gołek‑Sepetliewa.

Uczestniczyła w wielu projektach, nierzadko o zasięgu międzynarodowym. W latach 1994–1996 koordynowała projekt Autobiograficzne historie – językowe, kulturowe i psychologiczne charakterystyki przy Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Pradze, a w latach 2001–2002 projekt Bibliotekha Slavica, służący cyfryzacji najważniejszych zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Sofijskiego. W latach 2004–2006  uczestniczyła w organizowanym przez Uniwersytet Śląski projekcie Slavic Networking. Językowa i kulturowa integracja – slawistyczna sieć.

Brała udział w wielu konferencjach w kraju i za granicą, m.in. w konferencji Literatura polska na świecie zorganizowanej w roku 2005 przez Uniwersytet Śląski. 

Prowadziła przedmioty polonistyczne – w tym językoznawcze i przekładoznawcze na Uniwersytecie Sofijskim im. św. Klimenta Ochrydzkiego. Wykładała także na Uniwersytecie Wielkotyrnowskim im. św. Cyryla i Metodego oraz Uniwersytecie im. Konstantyna Presławskiego w Szumenie. W latach 2009–2011 była lektorką języka bułgarskiego na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie.

Prowadziła gościnne wykłady na między innymi na uniwersytetach w Warszawie, Krakowie, Dreźnie, Erlangen, Poczdamie, Marburgu, Grazu, Oksfordzie i Rzymie.

Przewiń na górę