IVANA DOBROTOVÁ

REPUBLIKA CZESKA – OŁOMUNIEC (OLOMOUC)

Ivana Dobrotová – polonistka, slawistka, kierowniczka Zakładu Polonistyki Katedry Slawistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu.

Ukończyła filologię polską i rosyjską na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu, tam również doktoryzowała się. Habilitację uzyskała na podstawie dysertacji pt. Językowy obraz świata w polskiej reklamie. Uzyskała tytuł docenta ze specjalizacją „porównawcza filologia słowiańska”. Od 1997 roku jest czeską tłumaczką przysięgłą języka polskiego ze specjalizacją języka prawniczego.

Członkini:

  • Komisji Nauk Humanistycznych Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego (przewodnicząca),
  • Rady naukowej kierunku Język polski na Uniwersytecie Ostrawskim,
  • Rady naukowej studiów doktoranckich Porównawcza filologia słowiańska na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu,
  • Rady redakcyjnej „Poznańskich Spotkań Językoznawczych”,
  • Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego.

Laureatka nagrody „Bene Merito” za wybitne zasługi. W 2016 roku uczestniczyła w VI Światowym Kongresie Polonistów, prezentując w ramach sekcji Etnolingwistyka referat na temat Polska w czeskich tekstach prasowych

Kieruje Zakładem Polonistyki Katedry Slawistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów filologii czeskiej.

W ramach swoich zainteresowań badawczych zajmuje się następującymi tematami: współczesny język polski, tendencje rozwojowe i tendencje do internacjonalizacji języka polskiego w kontekście porównawczym, badania tekstów publicystycznych pod kątem obrazów medialnych Polski w czeskiej prasie. Interesuje się także gramatyką kontrastywną języka polskiego i czeskiego, kulturą języka polskiego i czeskiego, językiem mediów oraz przekładem specjalistycznym.

Przewiń na górę