IVANA VIDOVIĆ BOLT

CHORWACJA – ZAGRZEB (ZAGREB)

Ivana Vidović Bolt urodziła się 20 lutego 1973 roku w Splicie. W 1997 roku ukończyła studia z zakresu italianistyki i polonistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Zagrzebiu. W 2000 roku obroniła pracę magisterską pt. „Funkcionalne značajke glagola kretanja u poljskom i hrvatskom jeziku”, a w 2004 roku rozprawę doktorską pt. „Frazemi sa zoonimskom sastavnicom u poljskom i hrvatskom jeziku”. Oprócz badań językoznawczych zajmuje się przekładem. Przetłumaczyła na język chorwacki pięć książek oraz ponad 40 artykułów naukowych. Razem z Dariuszem Nowackim przygotowała antologię tłumaczeń na chorwacki polskich opowiadań Orkestru iza leđa.

 • Fleksija.pl Promjenjive vrste riječi u poljskom jeziku (Fleksija.pl), Zagreb: FF-press, 2011.
 • Polsko-chorwackie rozmówki (ze slownikiem), Zagreb: Školska knjiga, 2003.
 • Orkestru iza leđa. Antologija poljske kratke price, Zagreb: Naklada MD, 2001. (we współautorstwie z D. Nowackim)
 • Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme, red. N. Pintarić, I. Čagalj, I. Vidović Bolt, Zagreb: Srednja Europa, 2019.
 • Ihtionimi u Rječniku hrvatskich animalističkih frazema – frazeomodeli i poljski ekvivalenti, w: Słowiańskie przyjemności 3: Wielojęzyczność, red. E. Solak, B. Popiołek, B. Todorović, Kraków: Wydawnictwo Scriptum, 2020, s. 111–123. (we współautorstwie z N. Pintarić).
 • Zašto poljski i hrvatski „glagolski pridjevi radni’’ nisu ekvivalentni?, w: Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme, red. N. Pintarić, I. Čagalj, I. Vidović Bolt, Zagreb: Srednja Europa, 2019, s. 121–129. (we współautorstwie z M. Hrdlička)
 • Frazemi s etnonimskom komponentom – Odraz stereotipa o etničkim skupinama, w: Slavofraz 2017. Iminjata i frazeologijata. Imena i frazeologia, red. K. Veljanovska, B. Mirčevska-Boševa, Skoplje: Filološki fakultet, 2018, s. 479–488. (we współautorstwie z M. Batinić)
 • Labor omnia vincit. O radu i radinosti u zoonimnoj frazeologii, w: Od dvojbe do razdvojbe. Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri, red. P. Košutar, M. Kovačić. Zagreb: Ibis grafika, 2018, s. 239–251.
 • Rječnik hrvatskih animalističkih frazema, Zagreb: Školska knjiga, 2017. (we współautorstwie z B. Barčot, Ž. Fink-Arsovski, B. Kovačević, N. Pintarić, A. Vasung)
 • Hrvatski i poljski povijesno i prostorno obilježeni frazemi kojima se izriče vrijeme, w: Prostor in čas v frazeologiji, red. E. Kržišnik, N. Jakop, M. Jemec Tomazin, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2016, s. 413–422.

W latach 2011–2014 była przewodniczącą Chorwackiego Towarzystwa Filologicznego.

Jest członkinią Chorwackiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, Chorwackiego Towarzystwa Filologicznego, Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Mikołaj Kopernik”.

Wykłada w Katedrze Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Zagrzebskiego.

Od 1997 jest zatrudniona na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Zagrzebskiego, najpierw pracowała jako „nowicjusz naukowy” przy projektach prof. Dubravki Sesar: „Istraživanje zapadnoslavenskih jezika” (1997–2002), „Zapadnoslavenski jezici u usporedbi s hrvatskim” (2002–2005) i „Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim” (2007–2013). W roku akademickim 1999-2000 pracowała na Uniwersytecie Warszawskim jako lektorka języka chorwackiego. Od 2010 roku była profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Zagrzebskiego, a w 2015 roku została profesorem zwyczajnym. Prowadzi zajęcia z zakresu językoznawstwa, w tym komparatystyki lingwistycznej. Zajmuje się także przekładem.

 • Europska kratka priča, Quorum 5–6, 2000, s. 273–281. (wybór i przekład krótkich polskich opowiadań, we współautorstwie z K. Pieniążek-Marković).
 • Maria Janion: Sukob oko antisemitizma, w: Kolo 4, 2001, s. 496–524. (we współautorstwie z I. Maslač).
 • Michał Głowiński: Mit o Americi, w: Kolo 4, 2001, s. 477–478, zima 2001.
 • Marek Ostrowski: Guralska ljutnja, w: Kolo 4, 2001, s. 479–483, zima 2001.
 • Wojciech Kuczok: Božja ikra, w: Quorum 5–6, 2003, s. 174–182.
 • Paweł Huelle: Gdje je David Weiser?, Zagreb: Naklada MD, 2005.
 • Wiesław Boryś: O potrzebie czakawskiego słownika etymologicznego, w: Nagrada INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu za 2008, red. M. Ivurek, Zagreb 2008, s. 58–67.
Przewiń na górę