IZOLDA WOLSKI-MOSKOFF

STANY ZJEDNOCZONE - OHIO

Izolda Wolski-Moskoff – polonistka, językoznawczyni, wykładowczyni akademicka, działaczka polonijna w Stanach Zjednoczonych.

Izolda Wolski-Moskoff jest doktorem językoznawstwa słowiańskiego (stopień doktora uzyskała w 2019 r. na Wydziale Języków i Kultur Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Stanu Ohio), specjalizując się w badaniach dotyczących przyswajania języka obcego (Second Language Acquisition). Jej działalność naukowa koncentruje się wokół obserwacji i analizy funkcjonowania języka polskiego jako języka odziedziczonego (języka mniejszości) w Stanach Zjednoczonych. Swoją rozprawę doktorską poświęciła badaniom nad używaniem języka polskiego przez studentów wywodzących się ze środowisk dwujęzycznych i dwukulturowych o polskich korzeniach. Pokłosiem części analiz stał się rozdział poświęcony nauczaniu języka polskiego w Stanach Zjednoczonych w publikacji: Dwujęzyczni i dwukulturowi. Bilingual and Bicultural. Speaking Polish in North America wydanej w 2017 r. pod redakcją Katarzyny Zechenter. Jej zainteresowania naukowe zogniskowane są wokół języka polskiego, języka polskiego jako języka dziedziczonego (języka mniejszości), metodyki języków obcych, wykorzystywania nowoczesnych technologii i materiałów autentycznych w nauczaniu oraz współczesnej literatury polskiej.

Izolda Wolski-Moskoff angażuje się w promocję języka i kultury polskiej na terenie Stanów Zjednoczonych. Od 2018 r. jest członkinią zarządu Północnoamerykańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Polskiego (North American Association of Teachers of Polish), a od lutego 2020 r. pełni tam funkcję prezeski. Jest laureatką grantu Mellon Collaborative Partners Grant Uniwersytetu w Chicago, którego celem jest poprawa efektywności nauczania języków obcych. Obecnie bada użycie języka polskiego przez potomków polskich emigrantów zamieszkujących Cleveland od przełomu wieków XIX i XX.

Prowadzi kursy hybrydowe z języka polskiego jako obcego – w 2011 r. kurs w wersji zdalnej na Uniwersytecie Pensylwanii, a w 2017 r. rozpoczęła nauczanie hybrydowe języka polskiego jako obcego na Wydziale Języków i Kultur Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Stanowego Ohio (Center for Languages, Literatures and Cultures, 2020, Polish Blended Courses Ease Shift To Virtual Instruction).

Przewiń na górę