JACK J. HUTCHENS

STANY ZJEDNOCZONE - CHICAGO

Jack J. Hutchens

Jack J. Hutchens – literaturoznawca, wykładowca na Uniwersytecie Loyoli w Chicago.

Studia licencjackie ukończył w 1996 roku na Uniwersytecie w Emporii, w stanie Kansas. Na tej samej uczelni obronił pracę magisterską w roku 2004 poświęconą Oldze Tokarczuk. W 2016 roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Illinois Urbana-Champaign (tytuł pracy: Border crossings: transgressions of national and gender identities in twentieth century Polish fiction).

Prowadził badania nad twórczością m. in.: Olgi Tokarczuk, Mariana Pankowskiego oraz Mirona Białoszewskiego.

  • Queer Transgressions in Twentieth-century Polish Fiction: Gender, Nation, Politics. Lexington Books, 2020.
  • Transgressions: Palimpsest and the Destruction of Gender and National Borders in Olga Tokarczuk’s Dom Dzienny, Dom Nocny. The Effect of Palimpsest. Frankfurt: Peter Lang, 2011.
  • Translating the Queer Voice: Problems with Polish Translations of Ginsberg’s „America” and „Message”, „Journal of Popular Culture” 2007, vol. 40, no. 6.
  • Polish, Jewish, queer, „Canadian Slavonic Papers” 2019, vol. 61, no. 1, 2019.
  • Marian Pankowski: Rudolf’s Anti-Nationalist, Anti-Martyrological Project, „Toronto Slavic Quarterly” 2017, vol. 60.
  • The Kingdom of Insignificance: Miron Białoszewski and the Quotidian, the Queer, and the Traumaticm, „The Slavonic and East European Review” 2016, vol. 94 no. 3.
  • Polish Literature in Transformation, „The Slavonic and East European Review” 2014, vol. 92, no. 4.

Jack J. Hutchens jest wykładowcą na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Loyoli w Chicago. Dydaktykę i badania naukowe poświęca polskiej literaturze, przede wszystkim współczesnej prozie.

Do zainteresowań Jacka J. Hutchensa należą m. in.: język, literatura i kultura Polski, gender studies, teoria odmienności (queer), nacjonalizm oraz popkultura.

Prowadzi zajęcia z zakresu literatury faktu z okresu II wojny światowej oraz polskiej nowelistyki.

Przewiń na górę