JAN JENIŠTA

REPUBLIKA CZESKA – OŁOMUNIEC (OLOMOUC)

Jan Jeništa (ur. 30 kwietnia 1983 w Ołomuńcu) – polonista, czeski literaturoznawca i tłumacz związany z Katedrą Slawistyki Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu, doktor nauk humanistycznych.

W latach 2001–2006 studiował polonistykę i ukrainistykę na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. Tam również odbył studia doktoranckie w latach 2007–2013 i napisał dysertację pod opieką naukową prof. Marie Sobotkovej pt. Mladá polská próza ve středoevropském kontextu.

Książki

Budoucím čtenářům starých novin. Výbor polonistických textů Václava Buriana z let 1981–2014, red. Jeništa J., Militz A., Ołomuniec: Wydawnictwo Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Palackiego, 2017.

Jeništa J., Dvořák V., Mertová M., Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Ołomuniec: Wydawnictwo Uniwersytetu Palackiego, 2016.

Sobotková M., Szulc I., Zakrzewska M., Starzyńska A., Kvapilíková K., Dobrotová I., Jeništa J., Polonistika v Olomouci v minulosti a dnes / Polonistyka w Ołomuńcu dawniej i dziś, Ołomuniec: Wydawnictwo Uniwersytetu Palackiego, 2014.

Jeništa J., Pernická I., Cvičebnice překladu pro polonisty, Ołomuniec: Uniwersytet Palackiego 2013.

Jeništa J., Bořilová M., Tarnawska-Grzegorzyca A., Hořák M., Třiatřicet: Mladá česká, německá, polská, slovenská a ukrajinská próza, Ołomuniec: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Palackiego, 2011.

Uczestniczył w VI Światowym Kongresie Polonistów w obradach sekcji dotyczącej recepcji literatury polskiej, prezentując referat pt. 135 lat czeskiego Sienkiewicza.

Laureat Orzełka Polskiej Ortografii za rok 2010 (nagroda przyznana w ramach „Sprawdzianu z Polskiego” przeprowadzonego podczas Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Cieszynie) [1].

Przetłumaczył na język czeski utwory m.in. Michała Witkowskiego, Sylwii Chutnik, Jacka Dehnela, Łukasza Dębskiego, Filipa Springera, Piotra Macierzyńskiego.

[1] Sprawdzian z polskiego – 2010 „Zmagania z gżegżółką, [dostęp: 01.03.2021].

 

W obrębie jego zainteresowań naukowych znajdują się: zagadnienia teorii i praktyki przekładu, polska literatura współczesna w ujęciu porównawczym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętych polsko-czeskich związków kulturowych, m.in. w dziedzinie sztuk wizualnych, zwłaszcza z zakresu dizajnu.

Jeništa J., Alexa M., Burian V., Kolouchová Gregorová B., Linka J., Mikešová I., Leszek Engelking: Komu múza přeje: od Máchy k Topolovi: výbor ze studií, Karolinum 2020.

Czesław Miłosz: Počínaje mými ulicemi, „Plav: měsíčník pro světovou literaturu” 2019, nr 9, s. 16–21.

Jeništa J., Słowik O., Grabarczyk A.: Marek Pokorný (ed.): Duch natury i inne bajki – The Spirit of Nature and Other Fairy Tales – Duch přírody a jiné zkazky, Katowice: Muzeum Śląskie 2019.

Jeništa J., Veselka M., Krasnowolski P.: Beata Gawrońska-Oramus (ed.), Abstrakce.PL: Abstrakce v polské malbě 1945–2017, Ołomuniec: Muzeum w Ołomuńcu2018.

Filip Springer: Špatně narozené, „Listy: časopis pro politickou kulturu a dialog” 2013, nr 5, s. 64–73.

Michał Witkowski – Královna Barbara, Fra 2012.

Café Szafé, tłum. J. Jeništa  Łukasz Dębski: Café Szafé, Dauphin 2009.

Michał Witkowski: Lubiewo, Chlípnice, Agite/Fra 2008.

Dvořák V., Jeništa J., Floristická studie svatokopeckého ostrohu v kontextu jeho kulturně-historického vývoje, „Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci” 2020, nr 1, s. 5–21. 

Dvořák V., Hradílek Z., Jeništa J., Křenková Z., Říhová V., Duchoslav M., Mechy na uměleckých objektech ve veřejném prostoru vybraných středomoravských měst, „Bryonora” 2020, nr 2, s. 8–24. 

W Czechach bez echa? Tłumaczenia literatury polskiej na język czeski w XXI wieku, „Prace Polonistyczne” 2020, nr 75, s. 131–144 

Przewiń na górę