JAN PATRICK ZELLER

NIEMCY - GREIFSWALD

Niemiecki językoznawca, socjolingwista, polonista, badacz języków mniejszościowych. W latach 2007–2014 studiował filologię słowiańską oraz germanistykę w Oldenburgu, St. Petersburgu i Krakowie. W latach 2011–2012 otrzymał stypendium doktoranckie w ramach DAAD, pobyt naukowy odbył na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku. Rozprawę doktorską obronił w 2014 roku na Uniwersytecie w Oldenburgu. Pracował w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie w Hamburgu (Niemcy), Uniwersytecie Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu (Niemcy), Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria). Obecnie wykłada na Uniwersytecie w Greifswaldzie. Zainteresowania naukowe: fonetyczna wariantywność mieszanego języka białorusko-rosyjskiego, kontakty językowe, socjolingwistyka i wariantywność językowa. W pracach naukowych wykorzystuje metody z zakresu lingwistyki korpusowej, fonetyki akustycznej i psycholingwistyki.

Książki

  • Sprachkontakt – Sprachmischung – Sprachwahl – Sprachwechsel. Eine sprachsoziologische Untersuchung der weißrussisch-russisch gemischten Rede „Trasjanka“ in Weißrussland, Berlin etc.: Peter Lang, 2018. (wraz z: Kittel B., Lindner D., Brüggemann M., Hentschel G.)
  • Phonische Variation in der weißrussischen „Trasjanka”. Sprachwandel und Sprachwechsel im weißrussisch-russischen Sprachkontakt, Oldenburg: BIS [= Studia Slavica Oldenburgensia; 27], 2015.
  • Das Oldenburger Korpus zur weißrussisch-russischen gemischten Rede: OK-WRGR, Oldenburg: BIS [http://diglib.bis.uni-oldenburg.de/bis-verlag/ok-wrgr/], 2014. (wraz z: Hentschel G., Tesch S.)

Artykuły:

Od 2018 roku prowadzi projekt (wespół z prof. Jolantą Tambor z UŚ) pt. Język śląski a język polski i niemiecki – między autochtonicznym a polskim językiem ogólnym. Socjolingwistyczne i psycholingwistyczne aspekty podwójnej językowej hybrydyzacji.

Przez wiele lat związany ze swoją alma mater, Uniwersytetem Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu (Niemcy), wychowanek prof. Gerda Hentschela. Obecnie profesor w Katedrze Językoznawstwa Slawistycznego Instytutu Slawistyki na Uniwersytecie w Greifswaldzie. Prowadzi zajęcia z zakresu języków słowiańskich w ujęciu kontrastywnym oraz socjolingwistyki.

Przewiń na górę