JANA RACLAVSKÁ

REPUBLIKA CZESKA – OSTRAWA (OSTRAVA)

Jana Raclavská (ur. 28 maja 1961 r. w Czeskim Cieszynie) – czeska polonistka związana z Uniwersytetem Ostrawskim. W latach 1968–1971 uczęszczała do Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Oldrzychowicach, a następnie w latach 1971–1975 do Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Trzyńcu. W latach 1975–1980 uczęszczała do Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie. W latach 1980–1985 studiowała na kierunku filologia polska – historia Wydziału Pedagogicznego w Ostrawie. Uzyskała dwa doktoraty: w 1989 z pedagogiki (PaedDr.) na Wydziale Pedagogicznym w Ostrawie oraz w 1997 na kierunku język polskim (Ph.D.) na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu.

Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego), w: Polonistyka wobec wyzwań współczesności. T. 2, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014, s. 676-681. (z J. Murycem)

Wokół problemów językowych na czeskim Śląsku Cieszyńskim, w: Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015, s. 123-130. (z J. Murycem)

Zakład Polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego – działalność naukowo-dydaktyczna, „Postscriptum Polonistyczne” 2015, nr 1, (z J. Murycem)

90 lat Polskiej Szkoły Podstawowej w Oldrzychowicach-Równi, Frydek-Mistek: Neoset, 1996.

Dom w polskojęzycznej literaturze Zaolzia w ujęciu aksjologicznym, w: Aksjologiczne aspekty komunikacji, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019, s. 237-247.

Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku (Polský jazyk na Těšínsku v 19. století), Ostrawa: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Ostrawskiego, 1998.

Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim do roku 1848, Ostrawa: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Ostrawskiego, 2001.

O przestrzeni, wodzie i kolorach w prozie Wiesława Adama Bergera (z wyborem jego nowel), Český Těšín: Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki w RC, 2017.

Raclavská J., Regionalna odmiana polszczyzny cieszyńskiej i jej specyfika, [w:] Tożsamość na styku kultur. Zbiór studiów, Wilno: Vilniuaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, s. 175-182. ISBN 978-9955-20-375-9.

Kolberová U., Raclavská J., Mizerová S. i in., Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian, Ostrawa: Uniwersytet Ostrawski, 2018. ISBN 978-80-7599-020-4.

Członkostwo polonistycznych rad, fundacji, instytucji, czasopism:

  • 1996–1997 – koordynatorka prac badawczych w ramach projektu Waloryzacja krain Górnego Śląska w Fundacji Przestrzeni Górnego Śląska w Katowicach,
  • 2002–2005 – członkini Rady ds. Grantów Wewnętrznych Uniwersytetu Ostrawskiego
  • od 2002 – redaktorka naukowy pisma „Studia Slavica”,
  • 2003–2006 – członkini Rady Naukowej Uniwersytetu Ostrawskiego,
  • od 2006 – członkini rady ds. studium doktorskiego na kierunku Język polski na Uniwersytecie Ostrawskim,
  • od 2009 – członkini rady ds. studium doktorskiego na kierunku Porównawcza filologia słowiańska na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu,
  • od 2012 – członkini rady ds. studium doktorskiego na kierunku Językoznawcza i literaturoznawcza komparatystyka słowiańska na Uniwersytecie Ostrawskim,
  • od 2012 – członkini Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach,
  • rady naukowe wielu pism, m.in. „Studia de Cultura”, „Jazyk a kultúra”, „Acta Humana”, „Edukacja Międzykulturowa”, „Biografistyka Pedagogiczna”.

Laureatka nagrody honorowej i medalu Zygmunta Glogera (2009) za budzenie zainteresowania polską kulturą na Śląsku Cieszyńskim.

W latach 1985–1987 pracowała w Szkole Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Bystrzycy nad Olzą. W latach 1989–1997 była zatrudniona na stanowisku asystentki na Wydziale Pedagogicznym w Ostrawie. Od 2002 roku pracowała jako docent na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego. W latach 2003–2008 kierowała Katedrą Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego. W latach 2009–2014 była pracownikiem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, gdzie w latach 2009–2011  kierowała Katedrą Pedagogiki.

Prowadzi zajęcia z gramatyki opisowej współczesnego języka polskiego, historii języka, stylistyki i frazeologii. W obrębie jej zainteresowań naukowych znajduje się historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim.

Odbyła staże na wielu uczelniach: w tym krótkoterminowe – Litewski Uniwersytet Nauk Edukacyjnych, Uniwersytet im. Świętych Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie w Bułgarii, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Kultury Słowiańskiej w Moskwie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. A. Kosygina w Moskwie, Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie oraz dydaktyczny w latach 2018–2019 jako profesor wizytujący na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. J. Długosza w Częstochowie.

Przewiń na górę