JANINA JANAS

WŁOCHY – BARI

Janina Janas
JANINA JANAS

Janina Janas (ur. 11 września 1951) profesorka Università degli Studi di Bari Aldo Moro we Włoszech. W 1974 roku rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Polsce, następnie 16 lat spędziła w Istituto Universitario l’Orientale w Neapolu, jako nauczycielka akademicka. Od 2002 prowadziła katedrę polonistyki na Uniwersytecie w Bari.

  • Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich. Zeszyt próbny. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1976.
  • Słownictwo techniczne w akcie mowy, „Socjolingwistyka” 1979, R. 2.
  • La letteratura maccheronica in Polonia,
  • Jan Andrzej Morsztyn sommelier barocco, w: Polonia, Italia e Culture Slave: aspetti comparati tra storia e contemporaneità,
  • Saska „Aminta” (Nad rękopisem Ossolineum nr 1612/I), w: Z ducha Tassa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
  • „Świat wykuty ze skały”. Capri w polskiej poezji, doświadczenie „wyspy”, w: Eadem: Szkice o literaturze i języku polskim,
  • Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Litworni, „Postscriptum” 2007, nr 1(53).
  • Między „Ustami Italji” a brzegiem Nervi. Przypadek Kazimiery Alberti, „Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2019, nr 1 (1).

Początkowo swoje zainteresowania kierowała ku językoznwstwu, jednak w późniejszym czasie skupiała się głównie wokół inspiracji i wątków włoskich w polskiej literaturze, przekładach i biografistyce. Jest uznawana za prekursorkę badań nad życiem i twórczością Kazimiery Alberti.

W czasie pracy w Neapolu i w Bari była niestrudzoną organizatorką i inicjatorką współpracy swoich włoskich uczelni z uniwersytetami w Polsce. Prowadziła katedrę polonistyki na Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dzięki której możliwa była praktyka studentów oraz kadry akademickiej w murach uniwersytetu w ramach programu Erasmus+

Pełni funkcję redaktorki naczelnej czasopisma „Fabrica Litterarum Polono-Italica”.

Jest inicjatorką wydarzeń kulturalnych przybliżających kulturę polską, np. Tydzień kultury polskiej w Bari, Narodowe czytanie.

Przewiń na górę