JANUSZ KOREK

SZWECJA – SZTOKHOLM (STOCKHOLM)

Janusz Korek – literaturoznawca, historyk, tłumacz.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, gdzie studiował filologię polską (ze szczególnym upodobaniem historię literatury polskiej). W czasach komunistycznych był działaczem opozycyjnym – współzałożył i przewodniczył podziemnemu wydawnictwu, został internowany w 1982 roku. W 1983 wyemigrował do Szwecji. Tam podjął studia doktoranckie oraz obronił pracę pod tytułem Paradoksy paryskiej „Kultury”.

Pracuje jako adiunkt w Centrum Badań Europy Wschodniej i Krajów Bałtyckich (CBEES) przy Södertörn University College w Sztokholmie.

W swoich pracach badawczych podejmuje tematy dyskursów postkomunistycznych oraz tożsamości kulturowej polskiej i ukraińskiej inteligencji – kieruje projektami o tej tematyce.

  • Paradoksy paryskiej „Kultury”: ewolucja myśli politycznej w latach 1947–1980, Sztokholm: Almqvist och Wiksell Intern
  • Demokrativetande i Polen och Ukraina under den postkommunistiska perioden: en diskursanalytisk studie av nationella, regionala och lokala tidskrifter 1989–2001, Sztokholm: Stockholms Universitet. Slaviska Institutionen, 2004.
  • From sovietology to postcoloniality: Poland and Ukraine from a postcolonial perspective, Huddinge: Södertörns högskola, 2007.
  • Paradoksy paryskiej „Kultury”: styl i tradycje myślenia politycznego, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008.

Artykuły:

  • Socjalistyczne” półpancerze praktyczne, “Res Publica Nowa”, 2000, nr 8, s. 70–75.
  • Wspomnienie polskie, „Opcje” 2005, nr 1, s. 41–42.
  • Federacja Europy Środkowo-Wschodniej w myśli politycznej paryskiej „Kultury”, „Slavia Occidentalis” 2005, t. 62, s. 119–130.
  • Kosmos i ludzka ręka, „Twórczość: miesięcznik literacko-krytyczny”, 2005, nr 9, s. 93–109.
  • Postkolonializm a Europa Środkowo-Wschodnia, „Porównania: czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym” 2008, nr 5, s. 75–90.
  • Tajemnice tożsamości: o prozie Michała Moszkowicza, w: „Między językami, kulturami, literaturami: polska literatura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981” 2013, s. 237–244.

W latach 1993–2003 był współredaktorem pisma „Acta Sueco-Polonica”, wydawanego przez Uniwersytet w Uppsali.

W 1993 r. przeprowadził wywiad z Czesławem Miłoszem, który odwiedził Uniwersytet w Sztokholmie na zaproszenie Instytutu Slawistyki. W 2002 roku był głównym organizatorem (wraz z prof. Yohananem Stryjanem) nowego programu na Södertörns Högskola w Sztokholmie o nazwie „Språk, Kultur och Marknad, inriktning polska” (Język, kultura i rynek – z ukierunkowaniem na język polski).

W 2006 brał udział w międzynarodowej konferencji poświęconej pamięci Jerzego Giedroycia, a w 2012 roku prelegentem na Szwedzko-Polsko-Niemieckiej Konferencji Polskiej Literatury (E-/I-)migracyjnej w Berlinie i Sztokholmie Po Roku 1981. Jego wykład nosił tytuł Tajemnice tożsamości – o prozie Michała Moszkowicza.

Od 1998 roku jest pracownikiem naukowym i wykładowcą na Södertörn University College w Sztokholmie.

Artykuły, notki:

Szwedzko–polsko–niemiecka konferencja: Polska literatura (e-/i-)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981, Sztokholm, 4 – 5 maja 2012. Program 

Wywiad z Czesławem Miłoszem 

Szeroki wachlarz możliwości. Rozmowa z Januszem Korkiem 

Janusz Korek: sylwetka

Janusz Korek: publikacje

Janusz Korek: Google Scholar 

Przewiń na górę