JIŘÍ MURYC

REPUBLIKA CZESKA – OSTRAWA (OSTRAVA)

JIŘÍ MURYC
JIŘÍ MURYC

Jiří Muryc (ur. 1979) – czeski językoznawca, tłumacz i lektor języka polskiego jako obcego, kierownik Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego.

W latach 1998–2003 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego filologię polską. Następnie w latach 2003–2008 odbył studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo polskie, gdzie uzyskał tytuły doktora (Ph.D.) i doktora filozofii (PhDr.) Ponadto w 2004 roku uczestniczył w Szkole Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dwukrotnie podczas studiów odbywał staże – w latach 2001–2002 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz w 2019 na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Członek:

 • 2012–2018 – Senat Akademicki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego,
 • od 2017 – Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego,
 • od 2018 – Komisja Socjolingwistyki Międzynarodowego Komitetu Slawistów,
 • od 2019 – Odborný orgán hodnotitelů – poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR,
 • od 2020 – Odborná komise pro podporu vydávání překladů ze světové literatury při odboru umění, literatury a knihoven ministerstva kultury ČR.

Bierze aktywny udział w grantach naukowych, m.in. jest członkiem dwóch zespołów grantowych: Polski.info – Further development of the e-learning platform for the Polish language (grant na lata 2020–2023) oraz Towards Modern Slavic Studies (grant na lata 2020–2022). Wcześniej brał udział w następujących grantach:

 • 2006–2008 – 6 Program Ramowy UE – DILING – Dimensions of Linguistic Otherness: Prospects of Maintenance and Revitalization of Minority Languages within the New Europe,
 • 2011–2012 – Grant naukowy Uniwersytetu Ostrawskiego Jazyková situace v česko-polském církevním prostředí na Těšínsku, nr grantu SGS4/FF/2011 i SGS6/FF/2012 (kierownik grantu),
 • 2013 – Czuli barbarzyńcy. O kulturze czeskiej w XX wieku,
 • 2014 – ProtimluvFest 2014,
 • 2015 – ProtimluvFest 2015,
 • 2015 – Inovace tlumočnických disciplín oddělení polonistiky FF OU (kierownik grantu),
 • 2017 – ProtimluvFest 2017,
 • 2017 – Jazykový kontakt a bilingvismus. Studijní materiál v anglickém jazyce (kierownik grantu),
 • 2017–2019 – Polish Online.

Od 2005 roku zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Zakładzie Polonistyki Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego, którym kieruje od 2008.

Wielokrotnie występował na konferencjach i prowadził wykłady gościnne na różnych uniwersytetach w Polsce i w Europie, m.in.: Uniwersytecie Karola w Pradze, Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie, Litewskim Uniwersytecie Nauk Edukacyjnych w Wilnie, Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, Uniwersytecie Lublańskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Opolskim, Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie.

W obrębie jego zainteresowań naukowych znajdują się m.in. socjolingwistyka, dwu- i wielojęzyczność, kontakty językowe i pogranicze czesko-polskie, gramatyka porównawcza języka polskiego i czeskiego oraz przekład ustny i pisemny. Prowadzi zajęcia z językoznawstwa i przekładoznawstwa. Ponadto jest lektorem języka polskiego jako obcego oraz tłumaczem z języka polskiego.

Przewiń na górę