JOANNA NIŻYŃSKA

STANY ZJEDNOCZONE - BLOOMINGTON

Joanna Niżyńska – absolwentka filologii klasycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktoryzowała się z literatury porównawczej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA). Od 2004 do 2013 roku wykładała literaturę i kulturę polską na wydziale slawistyki Uniwersytetu Harvarda.

Interesuje się porównawczym podejściem do polonistyki, traumą i postpamięcią w krajach postkomunistycznych, glokalizacją teorii zachodnich w Europie Wschodniej, gender i queer studies, historią literatur mniejszych, polsko-amerykańskimi relacjami poetyckimi, przepisywaniem klasyki we współczesnej literaturze.

Monografie:

  • The Kingdom of Insignificance: Miron Białoszewski and the Quotidian, the Traumatic, and the Queer, Northwestern UP, 2013.
  • German-Polish Postmemorial Relations: In Search of a Livable Past, Palgrave Macmillan, 2012 (współredakcja).
  • Being Poland: A New History of Polish Literature and Culture since 1918, University of Toronto Press, 2018 (współredakcja).

Artykuły z zagadnień kultury polskiej po 1989 roku, studia nad traumą i pamięcią, globalizacją oraz gender:

  • Globalization and Its Discontents: Notes on Polish Studies in an Age of Globalization, „East European Politics and Societies” 2013.
  • Zazdrość o centrum: Miłosz Białoszewski i językowe zakorzenienie (Center Envy: Miłosz, Białoszewski, and the Desire for Linguistic Rootedness), w: Warszawa Miłosza (Miłosz’s Warsaw), red. M. Zaleski, Warszawa: IBL, 2013.
  • The Politics of Mourning and the Crisis of Poland’s Symbolic Language after April 10, 2010, „East European Politics and Societies” 2010, vol.24.4.
  • Polish Literature Twenty Years After, „East European Politics and Societies” 2009, vol. 23.4. Special anniversary issue on Eastern Europe since 1989 („East-Central European Literatures Twenty Years After”) guest-edited by Michal Heim.
  • Traumatyczny, codzienny, queer: „Znaleziony list” Mirona Białoszewskiego („The Traumatic, the Everyday, and the Queer: Miron Białoszewski’s 'Purloined Letter'”), w: (Nie)obecność: pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku (Non-Presence: Gaps and Silences in 20th Century Polish Narrations, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa: Wyd. UW, 2008.
  • Things Post-German: Stefan Chwin’s „Death in Danzig”. Transitions Online, an online scholarly journal covering post-communist countries. May 5, 2005.

Joanna Niżyńska Z Centrum Studiów Polskich została nominowana do nagrody literackiej za polskie tłumaczenie książki Kingdom of Insignificance: Miron Białoszewski and the Quotidian, the Queer, and the Traumatic.

Obecnie pracuje jako associate professor literatury i kultury polskiej na Wydziale Języków i Kultur Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich (Department of Slavic and East European Languages and Cultures) na Indiana University w Bloomington (USA), gdzie również pełni funkcję dyrektor Centrum Studiów Polskich (Polish Studies Center).

Prowadzi m.in. wykłady na temat: literatury polskiej po 1989 roku, pisarstwa kobiecego w Polsce po1989, twórczości Mirona Białoszewskiego (sztuka życia prywatnego), wprowadzenia do kulturoznawstwa i teorii literatury itd.

Przewiń na górę