JOHN MERCHANT

STANY ZJEDNOCZONE - CHICAGO

JOHN MERCHANT
JOHN MERCHANT

John Merchant – literaturoznawca, wykładowca akademicki Uniwersytetu Loyoli w Chicago.

John Merchant jest specjalistą w zakresie literatury polskiej, literatury polskiej w Ameryce oraz literatury irlandzkiej. Ukończył studia licencjackie w 1990 roku na Uniwersytecie Iowa w Iowa City. Studia magisterskie natomiast ukończył na Uniwersytecie Ohio w Columbus w 1994 roku oraz na Uniwersytecie Illinois w Chicago w 1997 roku. Doktorat obronił w 2006 roku na Uniwersytecie w Chicago.

Obecnie działania naukowe Johna Merchanta skupione są wokół projektu tłumaczeniowego Recepcja Walta Withmana w Polsce (pod kier. Marty Skwary), rozpoczętego w 2016 roku. Zajmuje się także kwestią przekładu Dziadów Adama Mickiewicza autorstwa Charlesa S. Kraszewskiego. Autor recenzji książki Johna Guzlowskiego Echoes of Tattered Tongues. Brał udział w konferencjach naukowych: Anthony Bukoski: An Outpost of Polishness (Konferencja Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego, Denver 2017), Teaching Polish Literature in Translation to Non-Polish and Polish Heritage University Students (Konferencja nauczycieli, studentów i rodziców, Chicago 2016) oraz w konferencji Uniwersytetu Loyoli poświęconej Janowi Karskiemu (Chicago 2014) – był moderatorem jednego z paneli oraz wygłosił referat nt. Writing As…?: Jan Karski and Many Voices of Polish WWII Literature.

Merchant prowadzi zajęcia na Wydziale Polonistyki oraz na Wydziale Języków Nowożytnych Uniwersytetu Loyoli w Chicago. Organizuje coroczne październikowe czytania Dziadów Adama Mickiewicza na Uniwersytecie Loyoli, zorganizował także czytanie poezji polskiej i meksykańskiej w 2014 roku. Brał udział w International Writing Program (edycje 2016 i 2017 roku). Jest wydziałowym recenzentem i jurorem corocznego konkursu dla studentów studiów licencjackich FORUM (tematy konkursu nawiązują do problemów Europy Środkowo-Wschodniej).

Tematami zajęć Johna Merchanta są arcydzieła literatury europejskiej i światowej, twórcy polskiej literatury, polska literatura powojenna, polska tożsamość w literaturze okresu 1863–1945, polska fantastyka, polska nowelistyka oraz interpretacja literatury. Do zainteresowań Merchanta, poza literaturą polską i irlandzką, należy problematyka przekładu literackiego z języka polskiego.

Przewiń na górę