JOLANTA ŻURAWSKA

WŁOCHY – NEAPOL

Jolanta Żurawska od 1969 związana jest z Istituto Universitario Orientale w Neapolu we Włoszech, gdzie pełniła obowiązki Professore di Letteratura Polacca. Początkowo zatrudniona jako lektorka, następnie została kierownikiem Katedry Języka i Literatury Polskiej.

Komparatystka, znawczyni historii literatury, opery i teatru. Badaczka szczególnie interesuje się przemianami wybranych motywów literackich w poszczególnych literaturach narodowych, wiele uwagi poświęca związkom literatury z muzyką oraz dramatowi muzycznemu. Jej zainteresowania dotyczą również rozwoju opery polskiej i jej genezy.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim za zasługi dla Republiki Włoskiej.

  • Gałczyński i muzyka: od struktury melicznej, poprzez libretta-do kompozytorskiej inspiracji, Kraków: Collegium Columbinum, 2009.
  • Struktura muzyczna poematów K.I. Gałczyńskiego, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1 (53) 2007. 
  • Gałczyński po latach: sympozjon: Neapol 23-24 maja 2003, Kraków: Collegium Columbinum; Napoli: Università degli studi di Napoli „L’Orientale”, 2004.
  • Między Gryzeldą a Grażyną: studia i szkice polsko-włoskie, Katowice: „Śląsk”, 2002.
  • La costituzione polacca del 3 maggio 1791 e il costituzionalismo europeo del 18. secolo: atti del colloquio italo polacco 1991, Napoli: I.U.O., 1995.
  • Il barocco in Polonia : atti dei colloqui italo-polacchi 1992, Napoli: I.U.O., 1995.
  • Il Rinascimento in Polonia : atti dei colloqui italo-polacchi, 1989-1992, Napoli: Bibliopolis, 1994.

Księga pamiątkowa:

Profesor Jolancie Żurawskiej: studia ofiarowane przez kolegów i przyjaciół / Professor Jolanta Żurawska: studies sacrificed by colleagues and friends / Alla professoressa Jolanta Żurawska: studi offerti da colleghi e amici, Kraków, Warszawa, Napoli: Collegium Columbinum, 2008.

Propagatorka polskiej kultury i nauki we Włoszech zarówno w kręgach uniwersyteckich, jak i w kręgach artystycznych i kulturalnych. Inicjatorka wielu umó1)w o współpracy między Istituto Universitario Orientale i uczelniami polskimi.

 

Od 1969 lektorka języka polskiego w Istituto Universitario Orientale w Neapolu, następnie kierownik Katedry Języka i Literatury Polskiej tegoż uniwersytetu i wykłądowczyni.

Przewiń na górę