KALINA BAHNEVA

BUŁGARIA – SOFIA

Kalina Bahneva (ur. 1955) – doktor habilitowana, profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz docent Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klimensa z Ochrydy. Tłumaczka literatury polskiej na język bułgarski, literaturoznawczyni, badaczka związków literackich między Polską i Bułgarią.

Jej zainteresowania badawcze obejmują między innymi recepcję literatury polskiej w Bułgarii, problematykę przekładoznawczą, historię literatury polskiej. Autorka licznych prac z zakresu komparatystyki słowiańskiej i historii literatury.

Książka pod redakcją:

Człowiek w tradycji judeo-chrześcijańskiej: wybrane zagadnienia, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. (współred. J. Szarlej)

 

Przykładowe artykuły:

  • Miłosz dla bibliofilów, „Postscriptum Polonistyczne” 2011, nr 1.
  • Prze(d)świt, zmierzch, „Świat i Słowo” 2013, nr 2.
  • Najnowsze bułgarskie przekłady dzieł Czesława Miłosza, „Postscriptum Polonistyczne” 2013, nr 2.
  • „…po co nizać próżne słowa…”: obraz w powieści „Antychryst” Emiliana Stanewa, „Świat i Słowo” 2011, nr 1.
  • Nienasyceni: o tym co jedzą bohaterowie (dramatów) Witkacego, „Postscriptum Polonistyczne” 2011, nr 2.
  • Jaka starość? Podmiotowość starości w powieści Albeny Stambołowej „Hop-hop gwiazdy”, „Świat i Słowo” 2005, nr 2.
  • Literatura polska w przekładach na język bułgarski… Czasopisma literackie w latach 19902007, „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2009, t. 1, nr 1.
  • (współaut. J. Mleczko, I. Genew-Puhalewa) Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w latach 1990–2006, „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2012, t 1, nr 3.

W roku 1991 została odznaczona medalem „Zasłużony dla kultury polskiej”.

Uczestniczka w wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Autorka licznych prac z zakresu komparatystyki słowiańskiej i historii literatury.

Prowadzi zajęcia z przedmiotów polonistycznych, w tym przekładoznawczych, na Uniwersytet Sofijskim im. św. Klimenta Ochrydzkiego w Bułgarii oraz na Akademia Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w Polsce.

W roku 2016 prowadziła na Uniwersytecie Ochrydzkim cykl wykładów pod tytułem Literatura polska – znana i nieznana.

Tłumaczka literatury polskiej na język bułgarski, m.in. dzieł Witkacego.

W roku 1993 ukazała się jej książka Wędrówki słowa poetyckiego, której tematyka koncentrowała się wokół poetyki bułgarskich przekładów polskiej poezji romantycznej i modernistycznej oraz francuskiego symbolizmu od końca XIX w. do lat 20. XX wieku.

Przewiń na górę