KINGA JOUCAVIEL

FRANCJA – TULUZA

KINGA JOUCAVIEL
KINGA JOUCAVIEL

Kinga Miodońska-Joucaviel, profesor nadzwyczajna na Uniwersytecie Jeana Jaurès’a w Tuluzie we Francji (Université de Toulouse Jean-Jaurès), kieruje od 1989 r. sekcją języka polskiego na tamtejszym Wydziale Języków Obcych. Poprzez działalność naukową związana jest z Instytutem badań międzywydziałowych w dziedzinie sztuki, nauk humanistycznych i języków obcych (IRPALL).

Absolwentka filologii romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1969-1973), kontynuowała studia na Université Libre w Brukseli (1973-1975) i Université de Toulouse le Mirail (1977-1979), gdzie w 1981 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Przez wiele lat uczyła języka polskiego i języka francuskiego w szkolnictwie ponadpodstawowym w Béthune, Muret, Castelginest i Tuluzie we Francji. Od 1989 r. wykładała na Université de Toulouse le Mirail.

Za swoją działalność na rzecz propagowania języka polskiego oraz wybitny dorobek w zakresie oświaty i wychowania została odznaczona:

 • Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2003),
 • Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Polskiej” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (2005),
 • Złotym Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Ministra Oświaty RP (2006).

Jest bardzo cenioną popularyzatorką kultury polskiej. W 2009 roku Minister Spraw Zagranicznych RP wyróżnił ją dyplomem za wybitną działalność w tej dziedzinie, a pięć lat później została laureatką konkursu „Wybitny Polak we Francji” zorganizowanego przez Fundację „La Pologne maintenant” i Ambasadę RP we Francji.

Od 2007 roku kieruje kolekcją Nouvelles Scènes – Polonais w wydawnictwie uniwersyteckim Presse Universitaire du Midi. Tłumaczy na język francuski twórczość młodych dramaturgów polskich i przybliża czytelnikom francuskim współczesny polski teatr. Za działalność translatorską Kinga Miodońska-Joucaviel otrzymała w 2018 roku nagrodę literacką Stowarzyszenia Autorów i Kompozytorów Scenicznych ZAiKS.

Artykuły

 • La crise de la monarchie austro-hongroise dans la littérature polonaise de Galicie [Kryzys monarchii austro-węgierskiej w literaturze polskiej w Galicji], „Slavica Occitania” 1997, nr 4.
 • Le complexe d’Ophélie dans les Ballades de Mickiewicz [Kompleks Ofelii w Balladach Mickiewicza], w: Mickiewicz par lui-même, Paris: Institut d’Etudes Slaves, 2000.
 • Lituanie, paradis perdu. Réflexion sur les relations polono-lituaniennes [Litwa, raj utracony. Rozważania na temat relacji polsko-litewskich], „Slavica Occitania” 2006, nr 22.
 • Le prince Roman et Mary Foster [Książę Roman i Mary Foster], w: Joseph Conrad, un Polonais aux confins de l’Occident, coll. Travaux de l’IES, tome 57, coédition Institut d’Etudes Slaves et Société Historique et Littéraire polonaise, Paris 2008.
 • Manuscrit trouvé ou perdu ? De Jean Potocki à Krzysztof Rudowski [Rękopis znaleziony czy zgubiony? Od Jana Potockiego do Krzysztofa Rudowskiego], w: Jean Potocki – pérégrinations, coll. Cribles, essais de littérature, PUM, 2013.
 • Galicia felix ? Aliénation ou idéalisation – réflexion sur la situation des Polonais dans la Galicie austro-hongroise [Galicia felix? Alienacja czy idealizacja – rozważania nad sytuacją Polaków w Galicji austro-węgierskiej], w: Cultures nationales en Autriche-Hongrie (1867 – 1918). Contacts, confluences et transferts, coll. Le texte et l’idée, CEGIL-Nancy, 2013.
 • Cyberchanges et démons thermodynamiques. De la créativité lexicale dans l’œuvre de Stanisław Lem [Cyber zmiany i demony termodynamiczne. O słowotwórstwie w utworach Stanisława Lema], coll. Champs du Signe, Fictions des mondes possibles, publikacja wspólna L’Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues, Université Toulouse Jean Jaurès, PUM, 2016.
 • Redagowanie rubryki „Kącik czytelniczy” w biuletynie Amis de la Pologne
 • Audycje radiowe i telewizyjne propagujące wydarzenia kulturalne typu: Semaines polonaises [Tygodnie polskie] i festiwal Universcènes
 • Wykłady i odczyty w Société française d’études polonaises à Paris [Francuskim Stowarzyszeniu Studiów Polskich]
 • Programy w Canal U: Quo vadis – opera polska, rozmowa z Józefem Balińskim,
 • Jean PotockiPérégrinations – sympozjum międzynarodowe
 • Działalność stowarzyszeniowa: przewodnicząca Stowarzyszenia Semaine polonaise i Stowarzyszenia Apolina

Lista tematyczna Semaines polonaises [Tygodni polskich]: filmy: Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Wajdy, Ryszarda Bugajskiego, Andrzeja Munka, literatura: Witold Gombrowicz, Jarosław Iwaszkiewicz, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Wisława Szymborska, Adam Mickiewicz, Tadeusz Kantor, Sławomir Mrożek, Henryk Sienkiewicz Czesław Miłosz, Joseph Conrad Korzeniowski, Stanisław Lem, Jan Potocki, muzyka: Ignacy Jan Paderewski, Fryderyk Chopin,.

Od 1989 r. Kinga Miodońska-Joucaviel wykłada na Université de Toulouse le Mirail na Wydziale Języków Obcych w sekcji języka polskiego. Jej zainteresowania koncentrują się wokół leksykologii oraz składni języka polskiego i języka francuskiego w ujęciu komparatystycznym, problematyce tłumaczeń, szczególnie w dziedzinie teatru, dydaktyce języka polskiego i kultury polskiej, teorii literatury i współczesnego teatru polskiego. Współpracuje z polskimi uniwersytetami i koordynuje program Erasmus.

w ramach kolekcji Nouvelles scènes, Presses Universitaires du Midi

2007 – « La première fois » [Pierwszy raz] Michał Walczak,

2008 – « Deux pauvres Roumains parlant polonais » [Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku] Dorota Masłowska,

2009 – « La valise de Pantofelnik » [Walizka Pantofelnika] de Małgorzata Sikorska-Miszczuk,

2010 – « Et cœur ment » [Zjedz serce wroga] Michał Bajer,

2011 – « Les poupées » [Lalki] Michał Zdunik,

2012 – « Deuxième chambre » [Drugi pokój] Zbigniew Herbert,

2013 –« L’Enfant » [Dziecko] Maria Spiss

2014 – « Farrago » Lidia Amejko,

2015 – « Tadeusz Kantor. Rozmowa z Mieczysławem Porębskim » w La Planche / Deska Mieczysław Porębski,

2016 – « Récits (in)humains » [Opowiadania (nie)ludzkie] Szymon Bogacz,

2017 – « Nietoty» Sebastian Majewski,

2018 – « Faibles » [Słabi] Magdalena Drab

Przewiń na górę