KRIS VAN HEUCKELOM

BELGIA – LEUVEN

Kris Van Heuckelom
KRIS VAN HEUCKELOM

Kris Van Heuckelom – belgijski polonista, literaturoznawca, profesor Katolickiego Uniwersytetu Leuven.

W latach 1994–1998 studiował w Katolickim Uniwersytecie Leuven slawistykę. Następnie w latach 1998–1999 studiował literaturę polską na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 roku zaczął pracę na Wydziale Artystycznym jako pracownik naukowy Research Foundation Flanders. W 2003 roku uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem prof. Zofii Klimaj-Goczołowej na temat dyskursu okularocentrycznego w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza. Rok później dysertacja ukazała się po polsku za pośrednictwem Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk pod tytułem Wizualność w poezji Czesława Miłosza podlink[1]. Czesława Miłosza poznał podczas krótkiego pobytu w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w czasie letniej szkoły w Cieszynie w 1997 roku.

[1] „Patrzeć w promień od ziemi odbity”. Wizualność w poezji Czesława Miłosza, [dostęp: 07.04.2021].

 • W latach 2005–2006 mieszkał w Stanach Zjednoczonych, gdzie współpracował z Belgian American Educational Foundation na Uniwersytecie w Chicago oraz kontynuował habilitacyjny projekt badawczy poświęcony bałwochwalstwu i ikonoklazmie w twórczości Bruno Schulza i Witolda Gombrowicza.

  Współtworzył projekt e-learningowy Polish Your Polish, (Un)Polish Your Russian. A user-centered development of a multimedia lexicon for Polish/Russian/Dutch.

  W październiku 2020 roku dołączył do konsorcjum finansowanego przez Fundację Rothschilda. Celem konsorcjum jest przeprowadzenie badań porównawczych nad literackimi reprezentacjami Holokaustu po roku 2000 [1].

  Podczas VI Światowego Kongresu Polonistów  współprowadził panel pod tytułem Polski film, teatr i performance w perspektywie transnarodowej i międzynarodowej oraz przedstawił referat Srebrny ekran i paryski bruk. Filmowe portrety polskich emigrantów w koprodukcjach międzynarodowych (1976–2011) [2].

  [1] Kris Van Heuckelom,  [dostęp: 07.04.2021].

  [2] Panele,  [dostęp: 07.04.2021]; Sekcje,  [dostęp: 07.04.2021].

W 2006 roku zaczął uczyć polskiej literatury i języka na kierunku studia slawistyczne i wschodnioeuropejskie.

Interesuje się współczesną polską literaturą, kulturą wizualną, translatoryką oraz relacjami polsko-żydowskimi.

Przewiń na górę