KRYSTYNA BARKOWSKA

ŁOTWA – DAUGAVPILS

Krystyna Barkowska (Kristīne Barkowska) urodziła się w 1976 roku w Daugavpils (Dyneburg) na Łotwie. W 1994 roku została finalistką Olimpiady Języka i Literatury Polskiej i uzyskała stypendium Rządu RP na studia filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. W 1999 roku obroniła pracę magisterską pt. „Kobiety w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej wobec emocji i powinności”, a w 2000 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim. W czerwcu 2005 roku obroniła pracę doktorską na temat twórczości łotewskiego pisarza Jānisa Rainisa i jego związku z Polską i Polakami. W latach 2006–2010 kierowała programem filologii polskiej w Daugavpils. Od 2009 roku jest redaktorką naczelną programu radiowego Polskofalówka oraz portalu polskofalówka.com, od 2010 ekspertem ds. kultury, nauki i mediów w Ambasadzie RP w Rydze. Jest autorką rozpraw z zakresu literatury polskiej na Łotwie oraz literatury i kultury Inflant polskich, a także organizatorką cyklu konferencji naukowych poświęconych kontaktom polsko-łotewskim. Redaktorka serii „Polska i kraje Batyckie w dialogu kultur”.

Otrzymała nagrodę Uniwersytetu Daugavpilskiego „Gada Balva 2009” w kategorii wykładowca roku. W 2008 otrzymała odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Jest przewodniczącą zarządu stowarzyszenia „Rubon”, członkinią Związku Polaków na Łotwie, a także członkinią rady programowej czasopisma naukowego Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”.

W 2016 roku wraz z Andrisem Kazjukiewiczem wygłosiła referat w VI Światowym Kongresie Polonistów pt. Granica w utworach inflanckich pisarzy.

 

W 2003 roku została zatrudniona na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Daugavpils (Daugavpils Universitāte) w Katedrze Językoznawstwa Słowiańskiego. W 2017 roku rozpoczęła współpracę dydaktyczną z Uniwersytetem Łotewskim (Latvijas Universitāte).

Przewiń na górę