KRYSTYNA JAWORSKA

WŁOCHY – TURYN

Krystyna Jaworska
KRYSTYNA JAWORSKA

Ukończyła studia na Wydziale Literatury i Filozofii Uniwersytetu Turyńskiego w 1980 roku. W latach 1977-1991 przebywała na stypendiach w Polsce, gdzie studiowała i pracowała na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Polskiej Akademii Nauk. Od 1984 roku wykłada język polski w Turynie, gdzie od 1992 roku była pracownikiem naukowym na kierunku: slawistyka, a następnie na Wydziale Języków Obcych i Literatury. W 1995 roku uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. Była kierowniczką kierunku slawistyka i Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie w Turynie. Jest członkinią komisji ds. uznawania zagranicznych dyplomów.

Organizatorka wielu seminariów, konferencji i spotkań poświęconych językowi i literaturze polskiej.

  • Letteratura e nazione. Studi sull’immaginario collettivo nell’Ottocento polacco,  Turyn: Stampatori, 1990.
  • Per la nostra e la vostra libertà. Il contributo polacco al Risorgimento italiano, i in., w: Poeti e patrioti polacchi nell’Italia risorgimentale, Turyn: Moncalieri, 2012.
  • Poeti e patrioti polacchi nell’Italia risorgimentale, Turyn: Moncalieri, 2012.
  • La Polonia, il Piemonte e l’Italia. Omaggio a Marina Bersano Begey, Alessandria: dell’ Orso, 1998.
  • Warszawa 1944: i 63 giorni dell’insurrezione, Turyn: Blù Edizioni, 2004.
  • Polonia tra passato e futuro. Percorsi di cultura contemporanea, Mediolan: Franco Angeli, 2008.
  • Ponadto publikowała na łamach takich czasopism, jak: „Filosofia”, „Przegląd Humanistyczny”, „Zeszyty Historyczne” czy „Zeszyty Literackie”.

Współpracuje z polonią polską we Włoszech: Związkiem Polaków we Włoszech, Ogniskiem Polskim w Turynie i Fundacją Rzymską im. J.Z. Umiastowskiej w Rzymie. Publikuje teksty na temat twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny. Od lat jest uczestniczką sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie MABPZ z ramienia Fundacji Rzymskiej im. J.Z. Umiastowskiej, Zajmuje się przekładem i popularyzuje literaturę polską na gruncie włoskim.

Pracuje na Uniwersytecie w Turynie, gdzie wykłada na Wydziale Języków Obcych, Literatur i Kultur. Prowadzi zajęcia z literatury polskiej i zajęcia praktyczne z tłumaczeń polsko-włoskich i włosko-polskich. Kieruje Szkołą Doktorską.

Zajmowała się teorią przekładu literatury polskiej, koordynowała dwa kursy z przekładu literatury polskiej na język włoski i literatury włoskiej na język polski wraz z prof. Anną Tylusińską-Kowalską w roku akademickim 2004-2005 w Rimini oraz w roku 2006 w Zakopanem.

Przewiń na górę